Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2008

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2008 enligt följande:

Krister Nathanaelson, STOCKHOLM               
bidrag till redigering av en filmintervju till tv-program
60000 kr
 
Kungliga Husgerådskammaren, STOCKHOLM               
tryckningsbidrag till utställningskatalogen "Bernadotteporträtt från två sekel"
80000 kr
 
Lennart Andersson, UPPSALA   
tryckningsbidrag till boken om svenskar i Jemen
30000 kr
 
Stockholms Stadsmuseum, STOCKHOLM               
bidrag till genomförande av georadarundersökning på Kungliga Slottets inre borggård
50000 kr
 
Gåsborns hembygdsförening, FILIPSTAD
tryckningsbidrag till boken "Älvsjöhyttan med omgivningar"
25000 kr
 
Anders Eriksson, NYKÖPING                    
tryckningsbidrag till utgivning av stadsbeskrivning från 1700-talet, bearbetad och kommenterad av fil.mag. Anders Eriksson i samarbete med Sörmland museum
10000 kr
 
Anna Roeck Hansen, SALTSJÖBADEN           
tryckningsbidrag till boken "Bönder och ståndspersoner"
30000 kr
 
Prins Eugens Waldemarsudde, STOCKHOLM               
tryckningsbidrag till utställningskatalogen "Helmer Osslund"
40000 kr
 
Östergötlands Läns Hemslöjdsförening, LINKÖPING                   
tryckningsbidrag till boken "Östgötadräll"
25000 kr
 
Lars Wolf, ÖREBRO   
tryckningsbidrag till antologin "Idrott i poesin, poesi i idrotten"
25000 kr

Västgöta studentnation, UPPSALA   
bidrag till renovering av Västgöta nations porträttsamling
50000 kr
 
Håkan Möller, UPPSALA   
tryckningsbidrag till boken "Pär Lagerkvist. Från författarsaga till Nobelpris"
30000 kr

Stefan Persson, Lunds universitet, LUND        
tryckningsbidrag till boken "Vinterfälttåget"
30000 kr
 
Michael Bejke, STOCKHOLM              
tryckningsbidrag till boken "Stockholms apotek förr och nu"
30000 kr
 
Elin Eliasson, KUNGSBACKA             
tryckningsbidrag till bok om Runös folkdräkter
25000 kr
 
Rågökapellens Minnesfond, GRÄSÖ       
bidrag till renovering av Stora Rågös kapell
100000 kr

Catherine Lagercrantz, DROTTNINGHOLM   
tryckningsbidrag till boken "Tamms på Österby bruk"
10000 kr
 
Fredrik Vahlquist, STOCKHOLM              
bidrag till restaurerings- och konserveringsarbete av Vatikanbibliotekets handskrifter
100000 kr
 
Lotta Fernstål, ÄLVSJÖ      
bidrag till kostnader till kartor och fotografier till en arkeologisk guidebok för Stockholms län
30000 kr
 
Gunnel Rooth, SALTSJÖBADEN          
tryckningsbidrag till en bok om döva kvinnors kulturhistoria
40000 kr
 
Per Wranning, Kulturmiljö Halland, HALMSTAD                    
bidrag till projektet "Det förromerska gravfältet i Tjärby - långväga kontakter och lokala traditioner"
40000 kr
 
Lennart Nilsson, TOLLARP  
tryckningsbidrag till boken "Bemärkta personer i Äsphults socken"
20000 kr
 
Stockholms läns museum, NACKA       
bidrag till produktionen av CD:n "Stockholmskt 1800-tal, ett musikaliskt kalejdoskop"
20000 kr
 
Uno Westerlund, UPPSALA   
tryckningsbidrag till boken "En svensk historia från periferin"
60000 kr
 
Gällareds Hembygdsförening, ULLARED  
tryckningsbidrag till boken "Folk och bosättningar"   
15000 kr
 
Maja Jacobson, UMEÅ       
tryckningsbidrag till boken "Färgen gör människan. Om färg, kläder och identitet i ett historiskt perspektiv"
20000 kr
 
Nils G. Mörner, TYSTBERGA                   
tryckningsbidrag till boken "Björksund och dess människor"
35000 kr
 
Pontus Thorsson, JÄRPÅS       
bidrag till renovering av oglaserade kakelugnar på Stora Bryne i Järpås
30000 kr

Prins Eugens Waldemarsudde, STOCKHOLM              
tryckningsbidrag till utställningskatalogen "Hans Krondahl - textilkonstnär"
20000 kr
 
Rättviks kyrkoråd, RÄTTVIK   
bidrag till skanning av protokollsböcker i Rättviks pastorat
5000 kr

Bertil Svensson, ULLARED  
tryckningsbidrag till bildberättelsen "Artur i Bäckarp och hans värld"
25000 kr
 
Göran Dahlbäck, TÄBY          
tryckningsbidrag till utgivningen av "Överkammarherrens journal 1778-1809 (1825)"
30000 kr

Torbjörn Skobe, TRANÅS     
tryckningsbidrag till boken "P J Carlssons Bildhuggeri - Historien om en verkstad"
10000 kr
 
Göteborgs stifthistoriska sällskap, GÖTEBORG                  
tryckningsbidrag till boken "Göteborgs stifts herdaminne"
35000 kr
 
Hartmut Pauldrach, HÄSSELBY 
tryckningsbidrag till boken "Johan Larsson - människa, forskare, samlare"
30000 kr
 
Föreningen Bönhusvännerna i Kungsberg/Botjärn, JÄRBO        
bidrag till målning av bönhusets yttertak
40000 kr

 
Sandvikens Rotaryklubb, KUNGSGÅRDEN
tryckningsbidrag till boken "Konst i Gästrikland"
50000 kr
 
Hallwylska Museet, STOCKHOLM               
bidrag till revidering av porslinssamling samt tryckning av publikation
50000 kr
 
Jonas Nordin, STOCKHOLM              
tryckningsbidrag till boken "Imago regis: Om monarkin under frihetstiden"
50000 kr

 
Charlotte Klingberg, TÄBY
tryckningsbidrag till en biografi om målarinnan Gerda Roosval-Kallstenius
50000 kr
 
Bo Jansson, MJÖLBY
tryckningsbidrag till boken "Mjölbys industrihistoria"
30000 kr
 
Tord Harlin, UPPSALA
tryckningsbidrag till pilgrimsbok i Albertus Pictors fotspår
75000 kr

Föreningen för Västgötalitteratur, SKAR
tryckningsbidrag till utgivande av Västgötadelen av Peringskiölds Monumenta i Faksimil, transkription och med vetenskapliga kommentarer
30000 kr
 
Eva Strömberg Krantz, HÖÖR
tryckningsbidrag till boken "En ande som hör jorden till. En bok om Amelie Posse"
40000 kr
 
Henrik Svensson, KRISTIANSTAD
tryckningsbidrag till en bok om Öjaby socken i Småland
30000 kr
 
Kajsa Willemark, KajRolKultur, UPPSALA   
tryckningsbidrag till boken "Så oerhört mycket mer än Emil. En konstnärsbiografi om Björn Berg"
70000 kr
 
Ingemar Lagerström, LINKÖPING
bidrag till tryckning av översättning till svenska av fem biografier av historieskrivaren Plutarchos
40000 kr
 
Skara stifthistoriska sällskap, JÄRPÅS
bidrag till utgivning i faksimiltryck av Brevarium Scarense
45000 kr

Livrustkammaren, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till publikation om kungliga svenska bröllop
50000 kr
 
Föreningen spetsmuseet i Vadstena, KUNGÄLV 
tryckningsbidrag till boken "Kvinnor, Knyppling, Köpenskap"
30000 kr

Riksantikvarieämbetet, Vitterhetsakademiens bibliotek, STOCKHOLM
bidrag till bokvård av Vitterhetsakademiens biblioteks samlingar
45000 kr

Gunnar Syréhn, MALMÖ     
tryckningsbidrag till boken "Säg, vart skall jag gå? - Studier i Gluntarnes teatralitet"
35000 kr

Odensholms byalag, UPPSALA   
bidrag till renovering av tak på Odensholms kapell
30000 kr
 
Eva Heggestad, UPPSALA   
tryckningsbidrag till boken "Min hand är icke begåfvad att föra en skikliger penna. Fågelsjöbonden Jonas Olssons dagbok 1851-1892 "
45000 kr
 
Jonas Cederquist, HÄGERSTEN                 
tryckningsbidrag till boken "Stockholms fotbollshistoria"
40000 kr

Annika Öhrner, UPPSALA
tryckningsbidrag till doktorsavhandling
30000 kr
 
Birgitta Lundblad, GÄVLE        
tryckningsbidrag till boken "Hälsinglands eldstäder i sina unika miljöer"
25000 kr

August Abrahamsons stiftelse, FLODA       
bidrag till rengöring och konservering av matsalsmatta på Nääs slott
50000 kr
 
Seth Nilsson, TORHAMN                   
tryckningsbidrag till boken "Blekinge - Sveriges trädgård"
40000 kr

Gerda Helena Lindskog, VISBY          
tryckningsbidrag till boken "Kall, äventyr, karriär?"
30000 kr
 
Birgitta Manners Stålhammar, STOCKHOLM               
tryckningsbidrag till boken "Dramatikens hus 100 år"           
25000 kr
 
Geith Forsberg, NYHAMNSLÄGE          
tryckningsbidrag till boken "Antikvans väg till Norden"
40000 kr
 
Kerstin Kuoljok, JOKKMOKK                  
tryckningsbidrag till boken "Bilden av universum bland folken i norr"
45000 kr
 
Tjörns Hembygdsförening, KÅLLEKÄRR                  
bidrag till reparationer av väderkvarnen i Stordal, Tjörn
50000 kr
 
Tomas Englund, RAÄ UV Syd, UPPSALA   
bidrag till projektet "Slagfältsarkeologi vid Stäket"
100000 kr
 
Jakob Ronsten, KLINTEHAMN              
tryckningsbidrag till boken "Gård och ägor"
50000 kr

Västerbottens museum, UMEÅ     
bidrag till renskrivning och utgivning av Gustav Lundgrens dagböcker
40000 kr
 
Håkan Håkansson, LUND        
bidrag till avfotografering av 1500-talshandskrift av Joen Klint
40000 kr
 
Helena Harnesk, UPPSALA   
tryckningsbidrag till en bok om Uppsala domkyrka utgör
25000 kr
 
Samuel Edquist, HUDDINGE                  
tryckningsbidrag antologin "Tankar om ursprung: forntiden och medeltiden i nordisk historieanvändning"
20000 kr
 
Lars Hermanson, UPPSALA   
tryckningsbidrag till boken "Vänskap - kärlek - broderskap"
40000 kr

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona, LANDSKRONA             
ekonomiskt stöd till planförvaring av arkivets fansamling
50000 kr
 
Kjell Eliasson och Ewa Forsberg, FORSHAGA                    
tryckningsbidrag till boken "Munkfors Folkets Hus - Festligt, Folkligt, Fullsatt"
30000 kr
 
Martin Tegen, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Rainer Maria Rilke, Sonetterna till Orfeus"
35000 kr

Mats Jönsson, LUND
tryckningsbidrag till antologin "Media and Monarchy in Sweden"
45000 kr
 
Peter Johansson, VÄNERSBORG
tryckningsbidrag till boken "En lycklig tid - Afrikaresanden och zoologen Johan Fredrik Victorin"
30000 kr
 
Arne Bjernulf, RÄTTVIK
tryckningsbidrag till boken "Rättviksfinnar"
25000 kr
 
Hallwylska Museet, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till publikationen "Wilhelminas bröllop"
30000 kr
 
Värmlands spelmansförbund, KARLSTAD
bidrag till produktion av CD med arbetsnamnet "Frykerudslåtar" 
15000 kr
 
Nils-Arvid Bringéus, LUND
tryckningsbidrag till boken "En bok om gångna tiders matvanor i Skåne"
40000 kr
 
Svenska Heraldiska Föreningen, SÖDRA SANDBY
tryckningsbidrag till utgivningen av svenska heraldiska verk från 1700-talet
20000 kr
 
Kristina Eriksson, SMEDSTORP
tryckningsbidrag till boken om Frans Lindberg
30000 kr
 
Anna Jobrant, GÖTEBORG
bidrag till CD-produktionen av Dübensamlingen i Uppsala universitetsbibliotek
30000 kr
 
Charlotte Hedenstierna-Jonson, TÄBY
tryckningsbidrag till antologin "Spaden och Pennan" 20000 kr
 
Kristina Lundgren, NACKA
tryckningsbidrag till en biografi om Else Kleen och den Nya Kvinnan som samhällsförbättrande journalist
50000 kr

Nordiska museet, STOCKHOLM
bidrag till digitalisering av ritningsmaterial över Nordiska museet 250000 kr

Lennart Hedberg, GYTTORP 
bidrag till bilder och kartor till boken "Karl IX - Företagsfursten och envåldshärskaren"
25000 kr
 
Jämtlands läns museum, Jamtli Förlag, ÖSTERSUND
bidrag till dokumentation och bokproduktion om Jämtland och Härjedalens textilhistoria
30000 kr

Bo Gräslund, UPPSALA
tryckningsbidrag till boken "Att stå det onda emot. Politik, polemik och samtidsgissel"
40000 kr

Claes Ellehag, LIDINGÖ
bidrag till bilder i en bok om Mathias Spihler som arkitekt
30000 kr
 
Inger Larsson, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter"
40000 kr
 
Svenska Rominstitutets vänner, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till "Från Persepolis till Rom", volym VIII i skriftserien
30000 kr
 
Hoburgs hembygdsförening, BURGSVIK
bidrag till restaurering av bakugn, flistak och tröskel på Bottarve museigård
135000 kr
 
Erland Sellberg, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Filosofin - Kyrkan - den tidig modena staten"
25000 kr
 
Stiftelsen Hälsinglands museum, HUDIKSVALL
bidrag till konservering av medeltida skulpturer
200000 kr
 
Ellen Tejle. Riksorganisationen Folkets Hus & Parker, STOCKHOLM
bidrag till bevarande av singelbiografen Rio
100000 kr
 
Tomas Björk, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till monografin "Bilden av Orienten"
50000 kr
 
Maritim kultur, STOCKHOLM
bidrag till restaurering av master och rigg på segelfartyget Svanevik
50000 kr
 
Boska - föreningen för bevarande av samisk identitet och folkmedicin, HÄGERSTEN
tryckningsbidrag till boken "Jielem - Levande samisk kultur"
40000 kr
 
Marie Nilsson, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Minnets platser - platsers minnen"
40000 kr
 
Helsingborgs stads Historikkommitté, HELSINGBORG
tryckningsbidrag till del VII:3 av bokverket "Helsingborgs bebyggelse"
30000 kr
 
Thomas Roth, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Fredrik Blom - Karl Johans arkitekt"
30000 kr

Anna Nyqvist Thorsson, Vänermuseet, LIDKÖPING
tryckningsbidrag till en arkeologisk rapport - Sunnerbyprojektet
35000 kr
 
Ingvar Holm, SIMRISHAMN
tryckningsbidrag till boken "Konstarternas interaktion"
40000 kr
 
Tjustbygdens järnvägsförening, VÄSTERVIK
bidrag till renovering av boggier till rälsbussen YBo5p 888
40000 kr
 
Ulrica Söderlind, SPÅNGA
tryckningsbidrag till boken "Stormaktstiden - mat och dryck under svenskt 1600-tal"
40000 kr
 
Tyke Tykesson, MALMÖ
tryckningsbidrag till boken "Malmö i skimmer och skugga - stadsbyggnad och arkitektur 1945-2005"
25000 kr
 
Anders Ekström, Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, KTH, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Representation och materialitet: Introduktioner till kulturhistorien"
30000 kr
 
Pi Eriksson Helena och Tallius Myhrman, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Svartsjö slott - från rokokoslott till stilbildande kulturarv"
50000 kr
 
Bellmanssällskapet, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till symposieskrift; Bellman och musiken"
30000 kr
 
Nils-Erik Sparf, DJURSHOLM
bidrag till renovering av Gammelstugan, Sparvgården, Backa, Rättvik
150000 kr

Lena Kåreland, UPPSALA
tryckningsbidrag till boken "Inga gåbortsföremål. Litteratursyn och kulturdebatt i Sverige 1960-1980"
45000 kr
 
Klas Rönnbäck, Ekonomisk-historiska inst, GÖTEBORG
bidrag till bildinköp till avhandlingen "A sweet taste of colonialisation"
15000 kr
 
Äppelbo hembygdsförening, ÄPPELBO
bidrag till restaurering av källarstuga, vedbod och loftbod på Äppelbo hembygdsgård
100000 kr

Gunnar Ahlbäck, ÖSTERBYBRUK
tryckningsbidrag till en bok om kalkmålningarna i Dannemora kyrka
45000 kr

Cecilia Aneer, Konstvetenskapliga institutionen, UPPSALA
bidrag till bildinköp till avhandlingen "Skräddare i kunglig tjänst — Dräkttillverkning vid det svenska hovet ca 1600-1640"
30000 kr

Åke Nisbeth, LIDINGÖ
tryckningsbidrag till en biografi över Engsö Slott
50000 kr
 
Anders Högberg, LIMHAMN
bidrag för översättning till engelska av avhandlingen "Lithics in Scandinavian Late Bronze Age"
30000 kr
 
Margareta Melén, TROLLHÄTTAN
tryckningsbidrag till översättningsarbetet "Passion i förnuftets århundrade: en brevväxling från upplysningstidens Paris"
40000 kr
 
Stina Hagelqvist, SKARPNÄCK
tryckningsbidrag till doktorsavhandling
30000 kr
 
Andrej Kotljarchuk, Södertörns högskola, HUDDINGE
bidrag till en digital publikation i anslutning till högtidlighållandet 2009 av slaget vid Poltava
25000 kr
 
Anders Lundberg och Mats Magnusson, Östergötlands länsmuseum, LINKÖPING
bidrag till kostnaderna för anlitande av georadarundersökning för projektet "Birger jarls Bjälbo"
40000 kr
 
Personhistoriska samfundet, UPPSALA
bidrag till projektet "Personhistoria på nytt"
100000 kr