Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2006

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2006 enligt följande:

Lennart Reimers, Centrum för musikpedagogisk forskning vid Khh & SV, Bromma
Tryckningsbidrag till boken "Musik i rörelse. Studier i den svenska musikutbildningens historia".
45 000 kr
 
Berton Arespång, Föreningen Hedemora Gammelgård, Hedemora
Konservering av Hedemora Gammelgårds dalmålningar
50 000 kr
 
Gunnar Richardson, Skara
Tryckningsbidrag till boken "Kunglig utrikespolitik och svensk neutralitet. Okänt och bortglömt i berättelsen om Sverige under andra världskriget"
30 000 kr
 
Nils Hammarström, Ulvsta byamäns samfällighetsförening, Ockelbo
Restaureringsbidrag till soldattorpet "Storm – Stinas stuga"
30 000 kr
 
Göran Nilzén, Sollentuna
Tryckningsbidrag till boken "Carl Gyllenborg – en frihetstida hattpolitiker"
25 000 kr
 
Bo Thorstensson, Museiföreningen S/S Orion, Stockholm
Restaureringsbidrag till f.d. Kungliga Lotsverkets ångfartyg S/S Orion
100 000 kr
 
Hartmut Pauldrach, Hässelby
Tryckningsbidrag till boken "Boken om Östergarnsholm"
25 000 kr
 
Rune Kjellander, Värmdö
Tryckningsbidrag till boken "Svenska sjöförsvarets högre chefer 1700–2005"
25 000 kr
 
Henry Jakobsson, Högträsk byaförening, Jokkmokk
Tryckningsbidrag till en bok om Högträskbys historia
40 000 kr
 
Per-Axel Wiktorsson, Uppsala
Tryckningsbidrag till "Ordbok öfver svenska medeltidsspråket"
35 000 kr
 
Britt Hagman, Örby
Bidrag till CD-rom angående Marks härad
30 000 kr
 
Klas Gustafson, Älvsjö
Tryckningsbidrag till en biografi om Tage Danielsson
30 000 kr
 
Dag Kihlblom, Jönköping
Tryckningsbidrag till boken "Grytered – en gård vid Stråken"
25 000 kr
 
Yvonne Gröning, Norberg
Ekonomiskt bidrag till en bok om Anna Boberg
40 000 kr
 
Olle Ohlsson, Taberg
Tryckningsbidrag till boken "Smedsläkten Tolf – genom tre sekler del 2"
10 000 kr
 
Bo Svensén, Stockholm
Bidrag till kostnader för språkgranskning och översättning till engelska av boken "Handbok i lexikografi"
50 000 kr
 
Hans Henrik Brummer, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm
Tryckningsbidrag till publikation om verk ur museets samlingar
10 000 kr
 
Barbro Bursell, Livrustkammaren, Stockholm
Tryckningsbidrag till utställningskatalog för utställningen "Skor ger mer – makt, flärd, magi"
30 000 kr
 
Jens Lerbom, Haverdal
Tryckningsbidrag till boken "Gotlands saköreslängder 1600–1645"
25 000 kr
 
Maj-Britt Hedlund, Holmsund
Tryckningsbidrag till boken "Gamla Holmsund"
30 000 kr
 
Berit Kullberg, Kungshamns Hembygdsförening, Kungshamn
Restaureringsbidrag till magasinsbyggnader inom projektet "Gärlegården"
75 000 kr
 
Nils Erik Bäckbro, Nyköping
Tryckningsbidrag till en skrift om Lids kyrka
25 000 kr
 
Klas Leire, Brunnby Församling, Nyhamnsläge
Restaureringsbidrag till Arilds medeltida fiskekapell
100 000 kr
 
Denise Bernard-Folliot, Paris
Tryckningsbidrag till boken "Familjen Bernadottes konstnärer"
60 000 kr
 
Per-Erik Fyhr, Noarootsi Vald/Nuckö kommun, Lääne Maakond
Restaureringsbidrag till Rosleps kapell i Estland
50 000 kr

Bo Jansson, Mjölbys Hembygdsförening, Mjölby
Tryckningsbidrag till boken "Hus i Mjölby"
20 000 kr
 
Irene Jansson, Rättvik
Tryckningsbidrag till boken "Rättviksfolk – livsöden 1764-1864"
30 000 kr
 
Sophie Bergerbrant, Stockholm
Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "Cut from a different cloth: Changing styles in southern Scandinavia and northern Germany 1600-1300 BC"
30 000 kr

Bengt Karlsson, Lund
Tryckningsbidrag till boken "Glimtar av Lund"
40 000 kr

Lars-Erik Ekström, Föreningen Mastvraket, Barsebäckshamn
Ekonomiskt bidrag till marinarkeologiskt arbete gällande "Mastvraket"
50 000 kr
 
Ingmar Bergström, Täby
Tryckningsbidrag till boken "Platons former"
40 000 kr

Bengt Nyström, Stockholm
Tryckningsbidrag till en bok om Rörstrands porslinsfabrik
40 000 kr
 
Ulf Stahre, Lerum
Tryckningsbidrag till boken "Den globala staden"
20 000 kr
 
Erland Söderström, Vendels kyrkoråd, Örbyhus
Tryckningsbidrag till boken "Vendels kyrkas medeltida väggmålningar"
75 000 kr
 
Stefan Eurenius, Uppsala
Tryckningsbidrag till boken "Nordingråberg"
40 000 kr
 
Bror-Erik Ohlsson, Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland, Eskilstuna
Tryckningsbidrag till en bok om Öja och Västermo socknar i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.
30 000 kr
 
Ingvar Hultman, Närkes Skogskarlars Klubb, Örebro
Tryckningsbidrag till boken "Kilsbergstorp"
25 000 kr
 
Martin Tegen, Stockholm
Tryckningsbidrag till William Shakespeares sonetter och versberättelser
35 000 kr
 
Thomas Hall, Konstvetenskapliga inst. Stockholms Universitet, Stockholm
Tryckningsbidrag till boken "Albertus Pictor – målare av sin tid"
30 000 kr
 
Bo Gräslund, Uppsala
Tryckningsbidrag till en bok om konstnären Ingolf Kaiser
40 000 kr
 
Maria Åkestam, Stockholm
Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "Bilden av bebådelsen – föreningen mellan himmelskt och jordiskt"
30 000 kr
 
Åke Brännström, Envikens Intresseförening, Enviken
Restaureringsbidrag till byggnader vid Rönndalsströmmen
75 000 kr
 
Martin Åhrén, Länsmuseet Gävleborg, Gävle
Tryckningsbidrag till en bok inom projektet "Det nedlagda mönstersamhället"
45 000 kr
 
Jan Sundman, Sandviken
Tryckningsbidrag till boken "Gävle famnar bukten"
30 000 kr
 
Sune Björklöf, Leksand
Tryckningsbidrag till boken "Björnen i vår kultur"
75 000 kr
 
Hanna Lundmark, Skellefteå
Tryckningsbidrag till boken "Den lutherska bonden"
50 000 kr
 
Evert Melefors, Uppsala
Tryckningsbidrag till den medeltida skriften, Franciskanernas i Visby Annaler, Kalendarium och Nekrologium.
30 000 kr
 
Nils Åberg, Vincent Förlag, Stockholm
Tryckningsbidrag till boken "Dalarnas fogdar, lagmän och landshövdingar".
30 000 kr
 
Sture Holmberg, Museiföreningen Ångfartyget Ejdern, Södertälje
Bidrag till ångpannebyte till ångfartyget EJDERN
100 000 kr
 
Lars Nylander, Hälsinglands museum, Hudiksvall
Tryckningsbidrag till boken "Albert Blombergsson. Liv och konst"
35 000 kr
 
Johan Rådberg, Romakloster
Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "Från Lindhagen till miljonprogrammet"
30 000 kr
 
Christina Nibelius, Västra Eds Hembygdsförening, Vimmerby
Ekonomiskt bidrag till värdeskåp till Blidstena bykista (byarkiv)
15 000 kr
 
Olle Ringenson, Skebobruks Museiförening, Skebobruk
Ekonomiskt bidrag till att spela in och visa digitalt producerade videofilmer samt att bygga upp ett dvd-arkiv
30 000 kr
 
Hans Bergfast, Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad
Tryckningsbidrag till boken "Västsvenska kyrkor från nygotikens storhetstid"
35 000 kr
 
Elin Göransson, Kaggeholms slott och folkhögskola, Ekerö
Ekonomiskt bidrag till hamling och beskärning av träd, nedtagning och nyplantering
75 000 kr
 
Thomas Nilsson, Stockholm
Restaureringsbidrag till segelfartyget Vesta
40 000 kr
 
Ingemar Grönroos, Kristianstad
Restaureringsbidrag till ett nytt tak på silversmedjan
100 000 kr
 
Sten Westerholm, Svenska folkhögskolan i Estland,
Restaureringsbidrag till skolsegelfartyget Hoppet av Spithamn
100 000 kr
 
Mari-Louise Franzen, Statens historiska museum, Stockholm
Ekonomiskt bidrag att undersöka Gerumsmanteln
30 000 kr
 
Stanley Johansson, Källa Hembygdsförening, Löttorp
Ekonomiskt bidrag till en bok om Källa socken på norra Öland
6 000 kr
 
Ewa Kewenter, Svalöv
Tryckningsbidrag till boken "Hava äran inbjuda"
30 000 kr

Kurth Pettersson, Sågmyra Byaråd, Sågmyra
Restaureringsbidrag till taket på Sågmyraparkens dansbana
175 000 kr
 
Barbro Ståhle Sjönell, Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm
Tryckningsbidrag till skriften "Riktlinjer för Svenska Vitterhetssamfundets utgivning"
37 500 kr
 
Gerd Bloxham Zettersten, Fredriksberg
Tryckningsbidrag till boken "Politiskt beteende i förhållande till arkitektonisk vision: Två samtida svensk-danska offentliga arkitektursprocesser"
15 000 kr
 
Lars Lambert, Uppsala
Tryckningsbidrag till boken "Uppsala på hovfotografens tid"
35 000 kr
 
Agneta Boqvist, Länsmuseet Varberg, Varberg
Ekonomiskt bidrag till forskningsprojektet om Bockstensmannen
40 000 kr
 
Erik Arrhén, Dalarnas museum, Falun
Tryckningsbidrag till utgåva av Linnés Dala – och Bergslagsresa
100 000 kr
 
Anna Heningsson, Stockholm
Ekonomiskt bidrag till undersökning av bemålade stenportaler i 1600-talets Stockholm
35 000 kr
 
Sven Kjellgren, Stockholm
Tryckningsbidrag till boken "Folksagor från Sörmland"
40 000 kr

Eva Bergström, Älvsjö
Tryckningsbidrag till boken "Sidenarbetarna"
40 000 kr
 
Henrik Widmark, Uppsala
Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "Föreställningar om den urbana världen"
30 000 kr
 
Leif Nyström, Trollhättebygdens Fornminnesförening, Trollhättan
Bidrag till utbyte av takspån på klockstapel i Trollhättan
30 000 kr
 
Alf W Johansson, Södertörns högskola, Huddinge
Tryckningsbidrag till antologin "Svenska historiker från rimkrönikorna till Erik Lönnroth"
30 000 kr
 
Henning Österberg, Älvsjö
Tryckningsbidrag till boken "Korsade klingor"
25 000 kr

Katarina Eriksson, Länsmuseet Gävleborg, Gävle
Bidrag till arkeologisk, historisk och byggnadsteknisk undersökning av den fyrbyggda gården i Hälsingland
30 000 kr

Harald Nilsson, Myntkabinettet, Uppsala Universitet, Uppsala
Tryckningsbidrag till en bok om Erik Wallers medaljsamling
100 000 kr
 
Susanne Scherman, Örebro
Tryckningsbidrag till doktorsavhandling "Marieberg och 1700-talets kakelugnar"
40 000 kr
 
Hans Soop, Tyresö
Tryckningsbidrag till boken "Flytande palats. Om snidad och målad utsmyckning av äldre örlogsfartyg"
20 000 kr
 
Fred Andersson, Lund
Tryckningsbidrag till avhandlingen om Elis Eriksson
16 000 kr
 
Karin Martinsson, Knivsta
Ekonomiskt bidrag till boken "Blomboken – Olof Rudbecks botaniska trädgård i bild och verklighet"
40 000 kr
 
Olof Holm, Stockholm
Tryckningsbidrag till monografin "Västerhus – kyrka och högreståndsboplats"
15 000 kr
 
Gunnar Larsson, Östergötlands Länsmuseum, Linköping
Tryckningsbidrag till en arkeologisk rapport över undersökningarna 1956 i S:t Larskyrkan
40 000 kr
 
Karin Wilson, Uppsala
Tryckningsbidrag till en sydsamisk verbhandbok
19 500 kr
 
Britt Bogren Ekfeldt, Stockholm
Tryckningsbidrag till boken "Rödlöga under året runt – boendets tid"
35 000 kr
 
Leif Törnquist, Åkersberga
Tryckningsbidrag till boken "Svenska borgar och fästningar"
30 000 kr
 
Åsa Cavalli-Björkman, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Atelje, Stockholm
tryckningsbidrag till en engelsk utgåva av skriften "Carl Eldhs Ateljémuseum"
35 000 kr
 
Anita Stjernlöf-Lund, Karlstad
Tryckningsbidrag till en bok om Cyrill Johansson
40 000 kr

Björn Pettersson, Sörmlands museum, Nyköping
Ekonomiskt bidrag till projektet "Kilakastalen"
30 000 kr
 
Karin Gudmunsson, Smålands nation i Uppsala, Uppsala
Restaureringsbidrag till nationens tavelsamling samt brandsäkring av arkiv
50 000 kr

Conny Karlsson, Lund
Tryckningsbidrag till jubileumsboken "Lundautställningen"
20 000 kr
 
Johnny Hagberg, Skara stiftshistoriska sällskap, Järpås
Tryckningsbidrag till boken "Jesper Swedbergs – Swensk Ordabok"
50 000 kr
 
Jon Vihlund, Enskede
Publikationsbidrag till webb-boken "Rhetoric and Literature in Finland and Sweden 1600–1900"
25 000 kr
 
Nanna & Lars Cnattingius, Stocksund
Tryckningsbidrag till boken "Ruiner"
30 000 kr
 
Kerstin Rittmark, Sommens Hembygdsförening, Sommen
Tryckningsbidrag till boken "Mitt Sommen i backspegeln"
30 000 kr
 
Lars Göran Nilsson, Vänergaleasen Minas vänner, Lidköping
Bidrag till renoveringen av Vänergaleasen Mina
75 000 kr
 
Lars Rehn, Sundsvall
Tryckningsbidrag till boken "Berättelser ur Elis Nilssons liv"
25 000 kr
 
Tommy Hildorsson, Föreningen Skokloster Gille, Skokloster
Tryckningsbidrag till skriften "Från sandlåda till dator"
25 000 kr
 
Fredrik Wahlquist, STOCKHOLM
Tryckningsbidrag till boken "Heliga Birgitta och Neapel"
25 000 kr
 
Per Stobaeus, Visby
Tryckningsbidrag till boken "Kust och kyrka på Gotland"
30 000 kr
 
Britt Pagard, Ullforsgruppen, Månkarbo
Ekonomiskt bidrag till iordningställande av bagarstuga och tvättstuga tillhörande Mumblingsgården
100 000 kr
 
Dan Lundberg, Statens musiksamlingar, Stockholm
Tryckningsbidrag till publikationen "Musikmotiv i bonadsmålningar"
50 000 kr
 
Kaj Björk, Stockholm
Tryckningsbidrag till boken " Allan Vought och hans tid"
25 000 kr
 
Gunvor Landen, Lund
Tryckningsbidrag till boken "Adelsfröken eller piga?"
24 000 kr
 
Henrik Mosén, Höör
Tryckningsbidrag till en bok om östgötska bonderiksdagsmän 1600–1866
30 000 kr
 
Saga Adolfsson, Odensholms byalag, Uppsala
Ekonomiskt bidrag till konservering av kapellruinen (Jesu kapell) på Odensholm
75 000 kr
 
Kent Andersson, Möcklehults Byalag, Möcklehult
Bidrag till renovering av Möcklehultsbyskola
25 000 kr
 
Helmut C Jacobs, Duisburg
Ekonomiskt bidrag till producerande av CD-skiva med verk av kompositören Torbjörn Iwan Lundquist
30 000 kr
 
Agneta Lundström, Kungliga Husgerådskammaren, Stockholm
Tryckningsbidrag till publikation om Bernadottebibliotekets historia
75 000 kr
 
Gunilla Hallset, August Abrahamsons stiftelse, Floda
Ekonomiskt bidrag till konservering av tyg på två soffor
75 000 kr

Gunilla Stenberg, Hudiksvall
Tryckningsbidrag till en skrift om Hälsinglands alla ekonomibyggnader
55 000 kr

Torbjörn Klittervall, Föreningen Skånska Möllor, Lund
Ekonomiskt bidrag till utbyte av vingar till Flackarps Mölla
175 000 kr

Jimmy Lyhagen, Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien, Stockholm
Tryckningsbidrag till boken "Silkesodling i Sverige 1735-1920"
50 000 kr

Lennart Sellberg, Malmö
Tryckningsbidrag till boken "Slottis under ett halvsekel"
55 000 kr

Lennart Karlsson, Stockholm
Tryckningsbidrag till boken "Bilden av Maria"
50 000 kr

Eva Borgström, Göteborg
Tryckningsbidrag till boken "En kärlekshistoria"
40 000 kr

Olov Lönnqvist, Norrköping
Tryckningsbidrag till skriften "Ett biografiskt lexikon från mitten av 1700-talet"
37 000 kr

Ole Ingolf Jensen Nyrén, Göteborg
Tryckningsbidrag till boken "Målningar förändrar färg"
30 000 kr

Maurice Daumas, University of Pau, Gan
Ekonomiskt bidrag till en konferens om släkten Bernadotte
12 000 kr