Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2004

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har vid sammanträde på Stockholms Slott tisdagen den 16 november 2004 beslutat utdela anslag om sammanlagt 8.700.000 kr fördelat på 178 olika projekt.

Exempel på projekt fonden gett stöd 2004:

Nuckö kommun, ESTLAND
Bidrag för återuppbyggnad av Rosleps kapell i Estland.
300 000 kr

Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, FALUN
Tryckningsbidrag till "Dalmåleri" - ett bokverk i två band.
200 000 kr

Svenska Klubben i Paris PARIS, FRANKRIKE
Bidrag för tavelrenovering av svenska klubbens konstsamling.
200 000 kr

Claestorps Fideikommiss AB, KATRINEHOLM
Bidrag för renovering av boisserad panel i matsalen och för renovering av gyllenläder.
200 000 kr

Riksförbundet Finska Krigsbarn i Sverige RFK, KARLSTAD
Bidrag för uppsättning och invigning av ett krigsbarnsmonument i Torneå/Haparanda
100 000 kr

Stiftelsen Aeroseum, GÖTEBORG
Bidrag att förbättra allmänhetens tillgänglighet till Aeroseum.
100 000 kr

Prins Eugens Waldemarsudde, STOCKHOLM
bidrag för dokumentation av Prins Eugens Waldemarsuddes 100-åriga historia.
100 000 kr

Stiftelsen Rörstrands Porslinssamlingar, LIDKÖPING
bidrag för dokumentation och digitalisering av Stiftelsen Rörstrands porslinssamlingar.
100 000 kr

Gustavsbergs Porslinsmuseum, GUSTAVSBERG
Bidrag till genomgång och registrering av museets samlingar, en utställning och publikation.
100 000 kr

Försvarsmakten Södermanlands regemente, STRÄNGNÄS
Bidrag för inköp av en pansarbil m/39 "Lynx" och en Stridsvagn m/40L.
100 000 kr

Kungl. Vetenskapsakademien, STOCKHOLM
Bidrag för undersökning av Andrée-expeditionens dagböcker.
80 000 kr

Örbyhus Gods, ÖRBYHUS
Bidrag för klimatsäkring av arkivlokal vid Örbyhus Gods.
75 000 kr

Vitterhetsakademiens bibliotek, STOCKHOLM
bidrag till bokvård.
75 000 kr

Nils-Olof Olsson, LIMHAMN
tryckningsbidrag till boken "Västkusten genom konstnärens öga".
70 000 kr

Musikmuseet vid Statens musiksamlingar, STOCKHOLM
Tryckningsbidrag till antologin:"Musikinstrument som kunskapskälla".
60 000 kr

Norra Realarnas förening, STOCKHOLM
bidrag för restaurering av orgeln i Norra Real.
50 000kr

Mariana Eriksson, Inst. för  hushållsvetenskap, Uppsala Universitet, UPPSALA
bidrag till projekt Väv igår - Väv idag, bearbetning av ett museimaterial till praktisk användning inom handvävning.
50 000 kr

Vallåkra Stenkärlsfabrik, VALLÅKRA
Bidrag till restaurering av ursprunglig saltugn på Wallåkra Stenkärlsfabrik.
50 000 kr

Kåikuls byaförening, VUOLLERIM
Bidrag till projektet Kåikul-Gåjkkul, dokumentation av en skogssamebys historia från 1700-talet till nutid.
35 000 kr

Västerviks museum, VÄSTERVIK
Bidrag för bevarande av gamla bruksbåtar s.k. allmogebåtar.
35 000 kr

Västerbottens läns hembygdsförbund, UMEÅ
Tryckningsbidrag till en publikation om västerbottnisk slöjd. 20 000 kr