Vanliga frågor

Vad ger fonden anslag till?

Fonden ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Inom svensk humanistisk forskning ges anslag främst till tryckning av färdigt och av sakkunnig granskat manuskript.

Som svensk humanistisk forskning räknas arbeten utförda av svenskar, men också av andra författade skrifter med stark anknytning till Sverige.

Begreppet humanistisk avser även ämnesområden som faller inom universitetens samhällsvetenskapliga, juridiska eller teologiska fakulteter.

Anslag inom området kulturminnesvård ges endast till kostnader för bevarande eller upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller föremål.

Ändamål som fonden inte stöder:

 • levnadsomkostnader (lön, arvode, traktamente etc.)
 • studiestipendier
 • kostnader för evenemang som jubileer, konferenser, konserter, utställningar, teaterföreställningar etc. (Forskningsbaserade publikationer i anslutning till evenemanget kan komma ifråga för anslag)
 • festskrift
 • periodisk skrift 
 • nytryckning av redan utgiven skrift
 • doktorsavhandling (anslag kan undantagsvis komma ifråga till särskilda, av ämnet motiverade, kostnader som bilder, kartor etc)
 • nybyggnad eller nytillverkning
 • redan genomförda projekt

Kan man söka för mer än ett projekt?

Ja, alla ansökningar behandlas oberoende av varandra.

När kan man ansöka?

Ansökningssystemet är öppet från 1 april till och med 15 september. Ansökan kan sparas och bearbetas och kompletteras fram till sista ansökningsdag. Kontrollera att alla begärda handlingar är med i ansökningen. Gör din ansökan i god tid.

Hur stort anslag kan man söka?

Ett för ändamålet rimligt belopp. Utdelade anslag överstiger vanligtvis inte 60.000 kronor.

Vem kan söka?

Privatpersoner, föreningar, institutioner (däremot inte förlag när det gäller tryckning).

När och hur får man besked om anslag?

Besked ges i brevform kring årsskiftet.

Vem beslutar om anslag ur fonden?

Alla ansökningar, som faller inom området för fondens verksamhet bereds av sakkunniga granskningsnämnder utsedda av H.M. Konungen.

Nämnderna är uppdelade i kategorierna

 • arkeologi, historia, lokalhistoria
 • övriga humanistiska vetenskaper
 • kulturminnesvård

Sekreteraren föredrar årligen alla utdelningsbeslut för Konungen.

Hur rekvirerar man anslaget?

Beviljade ansökningar har två års dispositionstid från beslutsdatum. Anslaget rekvireras när projektet är genomfört.

Ansökningar till och med 2020: Anslaget rekvireras med den ansökningsblankett som skickades tillsammans med beslutsbrevet. Blanketten fylls i och skickas in per post tillsammans med begärda bilagor (fakturakopior, bok eller fotografier). Om anslag även har erhållits från annat håll krävs fullständig ekonomisk rapport.

Ansökningar från 2021: Anslaget rekvireras och rapporteras digitalt via Min sida. Instruktioner skickas till den som beviljats anslag; följ dessa och bifoga ekonomisk rapport, fakturakopior och fotografier.