Ansökan

Villkor

Fonden ger enligt sina stadgar anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Fonden ger inte anslag för

 • levnadsomkostnader
 • jubileer, konferenser, konserter, utställningar eller teaterföreställningar.
 • festskrifter, periodiska skrifter, nytryckning av redan utgivna skrifter
 • doktorsavhandlingar (med undantag för specificerade bildkostnader)
 • nybyggnader eller nytillverkningar
 • redan genomförda projekt

En förutsättning för anslag är att ansökan innehåller ett aktuellt utlåtande från någon som tagit del av projektet.

Ansökningsförfarandet

Stiftelsens digitala ansökningssystem är öppet från 1 april till och med 15 september.

Förberedelser före ansökan

Förbered ansökan genom att ta fram följande information:

 • Projektets ändamål
 • Fördjupad projektbeskrivning med tidsplan (max 4000 tecken)
 • Utlåtande från sakkunnig som tagit del av projektet
 • Projektets kostnader
 • Belopp som söks från stiftelsen
 • Ansökta och beviljade anslag från andra finansiärer
 • Eventuell bilaga i pdf-format (max 2 MB)

Skriv in projektbeskrivningen i ett dokument på en dator så att den sedan kan klistras in i ansökningssystemet!

Skapa konto

Ett första steg för den som inte ansökt tidigare är att skapa ett konto. När detta är gjort kommer ansökningssystemet, inom några minuter, att sända en bekräftelse via e-post och begära en bekräftelse via en länk i meddelandet.

Om du inte får någon e-postbekräftelse från ansökningssystemet bör du undersöka om svaret har hamnat i skräppostlådan, att rätt e-postadress är uppgiven och att e-postadressen är korrekt stavad. 

Ny ansökan

För att göra en ny ansökan välj ”Påbörja ny ansökan”. Fyll därefter i ansökan steg för steg.

Ansökan består av fem sidor. För att bläddra till nästa sida måste alla obligatoriska uppgifter på den sida som är öppen vara ifyllda och sparade.

Genom att klicka på ”Avsluta (spara)” går det att spara färdiga sidor och logga in senare för att färdigställa ansökan.

På sista sidan ges tillfälle att granska hela ansökan och backa för att göra eventuella ändringar.

Ansökan skickas in till fonden genom att klicka på ”Lämna in”. Därefter kan den inte längre ändras.

Såväl påbörjade som inlämnade ansökningar kommer att finnas på ”Min sida”.

Ny ansökan måste skapas för varje ny ansökningsperiod. Påbörjad ansökan går inte att färdigställa och skicka in under senare period.

Behandling av personuppgifter

Inlämnandet av en ansökan innebär samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Ytterligare frågor

För ytterligare frågor rörande ansökans innehåll, det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan kontakta stiftelsen!