Om stiftelser

Juridiskt, vad är en stiftelse?

En stiftelse är en juridisk person med ett särskilt ändamål som leds av en styrelse som i allmänhet förvaltar en förmögenhet. Förmögenhetens avkastning används för att stödja ändamålet. En stiftelse ägs inte av någon utan är en fristående organisation.

Vad är syftet med en stiftelse?

Syftet är att främja ett särskilt av stiftarna fastställt ändamål. Främjandet sker i allmänhet med avkastningen från stiftelsens förmögenhet.

Hur arbetar en stiftelse?

Det beror på vilken typ av stiftelse det är. En insamlingsstiftelse samlar in pengar för att sedan främja ändamålet med de insamlade pengarna genom att i allmänhet själv verka för att främja det ändamål som avses.
 
En avkastningsstiftelse främjar sitt ändamål genom att dela ut avkastningen av sitt kapital till andra organisationer som arbetar med att främja ändamålet.

Kan syftet med en stiftelse förändras över tiden?

Det är mycket svårt att ändra syftet med en stiftelse. För att göra det krävs i allmänhet tillstånd av Kammarkollegiet.