Om kungliga stiftelser

Hur många Kungliga stiftelser finns det?

Det är svårt att ange en exakt siffra då stiftelserna bildats under flera hundra år. 72 stiftelser har inventerats och som idag kan kallas ”De kungliga stiftelserna”. De har kungligt ursprung och stödjer ideella ändamål.

Utöver detta finns några personalstiftelser som stiftats av olika personer med anknytning till hovet. Dessa ger bidrag och understöd och pensionstillskott till personer som arbetat vid Kungliga hovstaterna. Därutöver finns familjestiftelser inom den Bernadotteska familjen som nästan uteslutande äger lösöre som brukas i de Kungliga hovstaternas verksamhet.

Vilken stiftelse har mest kapital?

Stiftelsen Gustav VI Adolfs fond för Svensk Kultur, cirka 350 miljoner kronor.

Hur får stiftelserna in sitt kapital?

Ofta via gåvor eller insamlingar.

Hur mycket pengar finns i stiftelserna?

Även på denna punkt är det svårt att ge en exakt för det beror på vad man menar med en kunglig stiftelse, men cirka 3,5 miljarder kronor är en uppskattning.

Hur revideras stiftelserna?

Samtliga stiftelser som är kända av Kungliga hovstaterna revideras av auktoriserad revisor.

Ligger alla stiftelser under en länsstyrelse?

Länsstyrelsen utövar tillsyn över stiftelser. Rena familjestiftelser står inte under länsstyrelsens tillsyn. En familjestiftelse är i allmänhet bildad av en familjemedlem och kan bara främja medlemmarna av en viss familj eller släkt.

Kan Kungafamiljen själv besluta vart pengarna i de kungliga stiftelserna ska gå?

Nej, det är alltid en styrelse som beslutar vad pengarna ska delas ut till. Styrelsen har i sin tur ofta ett expertråd till sin hjälp på att identifiera lämpliga mottagare.

I några fall är någon medlem av Kungafamiljen också ledamot i styrelsen. I inget fall där en kunglig person ingår i styrelsen beviljas medel till ändamål som ligger inom det kungliga verksamhetsområdet eller inom Kungliga hovstaternas verksamhetsområden.

Hur tillsätts styrelsen i en stiftelse?

Det beror på hur stadgarna är skrivna. Oftast väljer styrelsen själv sina efterträdare. Ibland följer det vissa befattningar.

Kan Kungen ta pengar ur stiftelserna istället för att äska anslag?

En stiftelse styrs helt av vad som avsetts när stiftelsen bildades. Stiftelsen kan bara göra sådant som är i enlighet med stiftelsens ändamål.

Varför behöver Kungafamiljen anslag när de har stiftelserna?

Anslaget ska användas för verksamheten vid Kungliga hovstaterna. Den konstitutionella modell vi har i Sverige med ett samlat anslag till Hovstaterna och Statschefen bygger inte på antagandet att statschefen har en personlig förmögenhet.

Finns det någon stiftelse som endast Kungafamiljen kan få pengar ifrån?

Ja, det finns familjestiftelser inom den Bernadotteska släkten som bara får främja medlemmar av familjen. Främst gäller det stiftelser som äger lösöre till exempel möbler och tavlor som används inom Kungliga hovstaternas verksamhet. 

Om nu stiftelserna har så mycket kapital, cirka 3,5 miljarder kronor, varför delas det inte ut mer pengar? 2010 delades det ut 174 miljoner kronor.

En avkastningsstiftelse som delar ut sin avkastning brukar dela ut ett belopp motsvarande cirka tre procent av sitt kapital. Det motsvarar till exempel vad Nobelstiftelsen har för mål med sin utdelning. De kungliga stiftelserna arbetar i allmänhet på motsvarande sätt.  

Är de kungliga stiftelserna en del av Kungafamiljens förmögenhet?

Nej.