Stiftelser – Forskning

Stiftelsen Kungl. Husgerådskammarens Stödfond

Främja vården av möbler och konstföremål på de kungliga slotten samt verka för vetenskaplig forskning på området med mera.

Stiftelsen Acta Mathematica Fonden

Att användas för sådana ändamål, som Hans Majestät prövar gagneliga för den vetenskapliga matematiska tidskriften Acta Mathematica.

Stiftelsen H.M. Konungens Wallenbergsfond

Fondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd.

Wallenberg Foundations AB
Box 16066 / Arsenalsgatan 8C, 5 tr
103 22 Stockholm
08-545 017 90
info@wfab.se

Drottning Silvias Jubileumsfond

Bidrag till forskning om barn och handikapp. Grundades 1993.
» Läs mer om fondens arbete

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Grundades 1996.
» Läs mer om fondens arbete

Stiftelsen Frimurare Barnhuset Stockholm

Frimurarnas barnhus grundades i Stockholm 1753 för att hedra den nyfödda Prinsessan Sofia Albertina. Stiftelsen har sedan 1989 haft som inriktning för sin verksamhet att ge stöd till pediatrisk forskning samt till behövande barn och ungdomar.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konung Oscar II:s Stipendiestiftelse

Årlig avkastning utdelas till yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet som genom vetenskaplig skrift gjort sig mest förtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet.

Stiftelsen Konung Oscar II:s stipendium

Stödja yngre vetenskapsidkare vid Lunds universitet.

Stiftelsen Konung Oscar II:s Jubileumsfond

Medicinsk forskning rörande andningsorganens sjukdomar. Ansökningar handhas av Hjärt- och lungfonden. Grundades 1897.
» Läs mer om Hjärt- och lungfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Stödjer främst vetenskaplig forskning för äldre inom tre huvudområden; nedbrytande hjärnsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt omvårdnadsforskning. Grundades 1911. 
» Läs mer om stiftelsen  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade (KMA)

Vetenskaplig forskning kring synskadade och synskador.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Radiumhemmets cancerfond. Grundades 1928.
» Läs mer på Radiumhemmets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Främja vetenskaplig forskning rörande reumatism och polio. Grundades 1938.
» Läs mer om stiftelsen 

Stiftelsen Prins Bertils fond för forskning kring internationella marknader

Fondens ändamål är att främja forsknings- och utvecklingsarbete vad gäller internationella marknader, till gagn för svensk industri och svensk export.
» Läs mer om Sverige-Amerika Stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Stiftelsen Prins Bertils fond för forskning och erfarenhetsutbyte kring internationella marknader

Främja forskning och erfarenhetsutbyte vid Göteborgs universitet vad gäller internationella marknader.  

Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för vetenskaplig forskning

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Sedan grundandet har totalt nästan 11 miljoner kronor delats ut, huvudsakligen till Stockholms Marina Forskningscentrum, Askölaboratoriet.  

Drottning Silvias Stiftelse för forskning och utbildning

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Sedan grundandet har totalt 6,8 miljoner kronor delats ut, främst för forskning och utbildning inom demensområdet. 
 

Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.