Rapportering

Observera! Vid fortsättningsansökan (ny ansökan för tidigare beviljat projekt), ska en progressrapport innehållande redogörelse över forskningsresultat och publicerade vetenskapliga arbeten under året inlämnas, utöver den nya ansökan. Denna rapport finns tillgänglig i ansökningssystemet. För rekommenderade anslag (anslag som år 2017 beviljats för 2 år) insändes en rapport vilken också finns att finna i ansökningssystemet. Ingen ny ansökan ska alltså skapas för det Rekommenderade anslaget.

Det webbaserade system som används för registrering och insändande av ansökningar är nåbart via länken Ansökan, nedan och i menyn.

Du kan sedan när som helst logga in i systemet för att granska eller fylla i en eller flera av dina ansökningar. De ansökningar som kan fyllas i eller ändras bestäms av om ansökningsperioden är aktiv för den ansökningstypen eller om du redan har sänt in ansökan.

Du kan också skriva ut dina ansökningar när som helst i systemet, även utanför ansökningsperioderna.

Ansökan och eventuell rapport ska senast den 30 november 2017 kl. 24.00 ha insänts elektroniskt till ansökningssystemet.