Så här arbetar stiftelserna

1. Utlysning eller ansökan


I vissa fall krävs ett särskilt formulär och bifogade intyg. Tidpunkten för utlysning varierar mellan stiftelserna. Kontakta stiftelsen eller besök stiftelsens hemsida för att se hur ansökningsförfarandet går till. Till vissa stiftelser kan inte ansökningar göras.
 

2. Sakkunniga och experter


Stiftelserna anlitar experter inom respektive område. De granskar inkomna ansökningar och analyserar projektens syfte, mål och ekonomiska kalkyler. En utförlig ansökan underlättar bedömningen.
 

3. Styrelsen för samråd och beslut


Varje stiftelse leds av en styrelse med uppgift att se till att stadgarna följs. De sakkunniga redovisar sina utlåtanden och styrelsen kan därefter fatta beslut om att bifalla eller avslå en ansökan.
 

4. Utdelning och ceremoni


I vissa fall markeras beviljandet av anslag med en ceremoni. Det kan till exempel vara en högtidlig stipendieutdelning i närvaro av någon medlem ur den Kungliga familjen.
 

5. Uppföljning


Efter angiven tid ska mottagaren redovisa hur medlen har använts. Om anslaget inte har gått till det avsedda projektet kan det dras in och man blir återbetalningsskyldig. Det gäller också om anslaget inte har använts under den angivna perioden.