Policy

  • Företag anses som svenska om verksamheten är uppbyggd i Sverige även om ägandet med tiden helt eller delvis övergått till utländska aktörer.
  • Leveranserna ska ha skett till en eller flera av medlemmarna i den Kungl. Familjen och deras hushåll.
  • Alla beslut om hovleverantörskap tas av H.M. Konungen oavsett till vem i den Kungl. Familjen leveranserna skett.
  • Möjligheten att bli kunglig hovleverantör tillkommer främst mindre och medelstora företag.
  • Möjligheten att bli kunglig hovleverantör är högst begränsad för företag som tillhandahåller varor och tjänster riktade mot företag (dvs. ej traditionella konsumentprodukter).
  • Utmärkelsen kunglig hovleverantör ges med stor restriktivitet.