Kungl. Djurgårdens förvaltning

Kungl. Djurgårdens förvaltnings kontor vid Stora Skuggan. Foto: Kungl. Hovstaterna/Ulla-Britt de Marchi

Kungl. Djurgårdens förvaltnings kontor vid Stora Skuggan.

Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF) leds av en slottsfogde och har som huvuduppgift att förvalta Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården.

I uppgiften ingår att värna det historiska kulturlandskapet, vårda den befintliga naturen och anpassa området till människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö samt att se till framtida behov. KDF är självfinansierad. Intäkterna ska användas för att förbättra och försköna Djurgården.

Verksamheten är indelad i fyra ansvarsområden

  • Parkförvaltning
  • Fastighetsförvaltning
  • Naturvård
  • Evenemang

Parkavdelningen

Parkavdelningen svarar för drift och underhåll av parker, trädgårdar, vägar och belysning på Djurgården och Fjäderholmarna.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen förvaltar, vårdar och underhåller byggnader och anläggningar på norra och södra Djurgården samt Fjäderholmarna. De flesta byggnader är klassade som kulturhistoriskt värdefulla och underhålls så långt som möjligt med traditionella material och arbetsmetoder.

Inom beståndet finns även ett stort antal byggnader som av Riksantikvarieämbetet är klassade som statliga byggnadsminnen (SBM). Exempel på sådana är Rosendals slott, Stora Sjötullen, varvs-ön Beckholmen, Kungl. Borgen samt Stora Skuggan. 

Naturvårdsavdelningen

Avdelningen handhar skötsel och vård av skog, träd, naturbete, våtmarker samt viltvård inom Djurgården och Fjäderholmarna. I ett projekt med Världsnaturfonden WWF hålls boskap på delar av norra Djurgården. I naturvården ingår också begränsad skyddsjakt på rådjur och vitkindade gäss på norra och södra Djurgården.

Evenemangsavdelningen

Avdelningen handlägger förfrågningar om evenemang och andra korttidsupplåtelser på Djurgården och Fjäderholmarna. Många publika evenemang äger rum på Djurgården, till exempel Stockholm Marathon och musikkonserter vid Sjöhistoriska Museet.

Kontakt

E-post
info.kdf@royalcourt.se

Telefon, växel
08-402 60 00
vardagar kl. 8–17
(juli–aug: vardagar kl. 8–16)

Adress
Kungl. Djurgårdens förvaltning
Box 27138
102 52 Stockholm
Besöksadress: Stora Skuggans väg 22

Parkering

Estate Parkering ansvarar för parkerings­övervakningen på Kungl. Djurgården.

» Läs mer Pdf, 85.2 kB, öppnas i nytt fönster.  


Djurgårdbrons
avstängningstider

Under 1 maj – 30 september 2021 stängs bommen vid Djurgårdsbron följande tider: Lördagar, söndagar och helgdagar kl. 11–17.

Boende och verksamma kan beställa passertillstånd av Estate.
För mer info, kontakta info.parkering@estateparkering.se


  
För hyresgäster

Felanmälan kan göras dygnet runt på hyresgast.KDF@royalcourt.se

Felanmälan kan även göras vardagar kl. 9–11 på 08-402 60 10

Under ej ordinarie arbetstid hänvisas akuta ärenden till jouren 08-29 43 70

Blankett för ändring/komplettering Word, 335 kB, öppnas i nytt fönster.
   

Medarbetare på
Kungl. Djurgårdens förvaltning

Magnus Andersson, ståthållare

Magnus Andersson, slottsfogde
magnus.andersson@royalcourt.se
08-402 60 00

Petra Jolinder

Petra Jolinder, byråsekreterare
petra.jolinder@royalcourt.se
08-402 64 46

Helena Dahl
Helena Dahl, fastighetsintendent
helena.dahl@royalcourt.se
08-402 63 78
Per Gylfe

Per Gylfe, evenemangschef
per.gylfe@royalcourt.se
08-402 63 95

Johan Nilsson

Johan Nilsson, projektledare evenemang
johan.nilsson@royalcourt.se
08-402 63 94

Gunnar Björkman

Gunnar Björkman, parkchef
gunnar.bjorkman@royalcourt.se
08-402 63 71

Helena Bladh

Helena Bladh, gatu- och parkingenjör
helena.bladh@royalcourt.se
08-402 63 73

Ulrika Bask

Ulrika Bask, byggnadschef
ulrika.bask@royalcourt.se
08-402 63 62

Staffan Backdahl

Staffan Backdahl, teknisk förvaltare
staffan.backdahl@royalcourt.se
08-402 63 80

Henrik Niklasson

Henrik Niklasson, naturvårdsintendent, jägmästare
henrik.niklasson@royalcourt.se
08-402 63 74