Hushållet

Hovlakejer uppställda i Karl XI:s galleri inför en middag. Vid större middagar som denna anlitar Hushållet extra personal för att kunna ta hand de många gästerna.

Hovlakejer uppställda i Karl XI:s galleri inför en middag. Vid större middagar som denna anlitar Hushållet extra personal för att kunna ta hand de många gästerna. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Hovintendent Åke Hovgard. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Hovintendent Hovgard

Hushållen på Stockholms, Drottningholms och Haga slott bistår Kungafamiljen till vardags och vid den kungliga representationen.

Hushållet består av taffeln, som ansvarar för det dukade bordet och servering, samt kök, kammarbetjäning, som bland annat ansvarar för den kungliga garderoben, och lokalvård.

I Hushållet tjänstgör bland annat hovfurirer, taffeltäckare och hovlakejer.

Den officiella representationen sker vanligtvis på Kungliga slottet och kan avse mottagningar, luncher, middagar, banketter, statsbesök med mera.

Hovintendent Åke Hovgard är Hushållets chef.

Förberedelser inför en representationsmiddag. Foto: Kungl. Hovstaterna

Förberedelser inför en representationsmiddag. Foto: Kungl. Hovstaterna