H.M. Konungens hovstat

H.M. Konungens hovstat svarar för planering och genomförande av Konungens samt Konungens och Drottningens gemensamma officiella verksamhet och representation.

Hovstaten ansvarar även för planering och genomförande av Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias officiella verksamhet och representation. 

Hovstaten sköter också officiell och privat korrespondens och resor samt ansvarar för gåvoförrådet.

Hovstaten leds av hovintendent Göran Lithell.