H.M. Konungens hovstat

H.M. Konungens hovstat svarar för planering och genomförande av Konungens samt Konungens och Drottningens gemensamma officiella verksamhet och representation.

Hovmarskalken Lithell. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Hovmarskalken Lithell

Hovstaten ansvarar även för planering och genomförande av Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias officiella verksamhet och representation.

Hovstaten sköter också officiell och privat korrespondens och resor samt ansvarar för gåvoförrådet.

Hovmarskalk Göran Lithell är hovstatens chef.