H.M. Konungens hovstall

 Hovstallet. Foto: Charlotte Gawell.

Hovstallet. Foto: Charlotte Gawell.

Hovstallmästare Ulf Gunnehed. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Hovstallmästaren

Den främsta uppgiften för H.M. Konungens hovstall, är att tillgodose kungens, kungafamiljens och hovstaternas behov av säkra och när så är möjligt miljövänliga transporter.

Hovstallmästare Ulf Gunnehed är Hovstallets chef.

Säkra transporter

Kungens konstitutionella uppgifter är huvudsakligen av representativ art som "samlande representant och symbol för landet". Dessa uppgifter förutsätter tillgång till en modern transportorganisation som med stil och precision kan leverera transporter av vitt skilda slag inklusive säkerhets- och kortegekörning med hästekipage.

I vardagslag planerar och genomför hovstallet alla transporter med bil varvid ett ökande antal interna ärenden utförs med miljövänliga leasade fordon.

Ceremoniella uppgifter

Vid mer ceremoniella uppgifter, till exempel då Kungen är värd vid inkommande statsbesök, och värdskapet och ceremonielet kräver prakt och ståt, transporteras statscheferna och deras makar eller makor med häst och vagn i kortege. Detta sker i samverkan med försvarsmakten och den ridande polisen.

Vårdar och visar ett kulturarv

Vidare har Hovstallet till uppgift att vårda och utveckla den kungliga ekipagekulturen och att för allmänheten visa byggnader, bilar, hästar, vagnar, selar och uniformer. Även den dagliga verksamheten för att träna och utbilda personal och hästar samt skötsel av fordon, vagnar och andra inventarier av kulturhistoriskt värde visas.

Guidade rundvandringar och särskilda arrangemang lockar årligen cirka 15 000 besökare.

Tradition möter modern teknik

Hovstallets organisation består av en liten administrativ enhet och en stall- och en bilavdelning. Historiska befattningsbenämningar, såsom beridare och fodermarsk, har behållits även om arbetssätt och uppgifter förändrats för att kunna verka i modern trafikmiljö och att möta dagens högt satta effektivitets- och säkerhetskrav.

Upptäck mer

Besök Hovstallet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.