Hovmarskalksämbetet

Kungaparet genomförde ett två dagar långt statsbesök till Lettland i mars 2014. Inför ett statsbesök har Kungaparet möten med Hovmarskalkämbetet och UD på Kungliga slottet.  Foto Kungahuset.se

Kungaparet genomförde ett två dagar långt statsbesök till Lettland i mars 2014. Inför ett statsbesök har Kungaparet möten med Hovmarskalkämbetet och UD på Kungliga slottet. Foto Kungahuset.se

Hovmarskalksämbetet består av H.M. Konungens hovstat, H.M. Drottningens hovstat, H.K.H. Kronprinsessans hovstat, Hovstallet, Hushållet samt Ceremonistaten och har ansvar för Kungafamiljens programverksamhet och officiella representation.

Ämbetet står för planering och genomförande av statschefens uppgifter såsom statsbesök och högtidliga audienser men även för Kungafamiljens övriga officiella resor, representations­middagar, jubileer, invigningar och besök. 

Förste hovmarskalken

Hovmarskalksämbetet leds av förste hovmarskalk Mats Nilsson.

Planeringssammanträden

Statschefen och övriga medlemmar i Kungafamiljen utför årligen flera hundra officiella uppdrag. Olika förfrågningar och inbjudningar till Kungafamiljen att närvara vid olika evenemang sammanställs och bereds inom ämbetet.

Vid regelbundna planeringssammanträden med Kungaparet och Kronprinsessparet fastläggs det officiella programmet.