H.M. Konungens stab

Kungen och Prins Carl Philip tillsammans med förutvarande chefen för H.M. Konungens stab, generalmajor Håkan Pettersson vid en veterandag på Kungl. Djurgården. Foto: Jessica Gow/TT

Kungen och Prins Carl Philip tillsammans med förutvarande chefen för H.M. Konungens stab, generalmajor Håkan Pettersson vid en veterandag på Kungl. Djurgården. Foto: Jessica Gow/TT

Stabschefen Jan Salestrand. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Chefen för Konungens stab

H.M. Konungens stab verkar i nära kontakt med Kungl. Hovstaterna.

Staben, under ledning av stabschefen generallöjtnant Jan Salestrand, ska stödja Kungen och Hovstaterna vid officiella ceremonier, militära övningar och uppvaktningar. Stabschefen deltar även vid statsbesök. Staben tillhör Försvarsmakten och lyder direkt under Kungen.

Adjutanterna

Stabschefen ska även bistå Konungen och Kronprinsessan med vakthavande adjutanter.

Konungen och Kronprinsessan har tolv adjutanter vardera och de tjänstgör en månad om året som vakthavande adjutant. Deras vaktlista fastställs av stabschefen.

Prins Carl Philip har två adjutanter. Dessa adjutanter stödjer Prinsen över året vid de tillfällen då han har officiella uppdrag.