H.M. Konungens stab

Kungen och Prins Carl Philip tillsammans med chefen för H.M. Konungens stab, generalmajor Håkan Pettersson vid Veterandagen på Kungl. Djurgården. Foto Jessica Gow/TT

Kungen och Prins Carl Philip tillsammans med chefen för H.M. Konungens stab, generalmajor Håkan Pettersson vid Veterandagen på Kungl. Djurgården. Foto Jessica Gow/TT

H.M. Konungens stab verkar i nära kontakt med Kungl. Hovstaterna.

Staben under ledning av stabschefen Håkan Pettersson ska stödja Kungen och Hovstaterna vid officiella ceremonier, militära övningar och uppvaktningar. Stabschefen deltar även vid statsbesök. Staben tillhör Försvarsmakten och lyder direkt under Kungen.

Adjutanterna

Stabschefen ska även bistå Kungen med en vakthavande adjutant.

Konungen och Kronprinsessan har tolv adjutanter vardera och de tjänstgör en månad om året som vakthavande adjutant. Deras vaktlista fastställs av stabschefen.

Prins Carl Philip har två adjutanter. Dessa adjutanter stödjer Prinsen över året vid de tillfällen då han har officiella uppdrag och önskar en adjutant.