2008-06-06

Medaljförläningar 6 juni 2008

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut tisdagen den 10 juni kl. 16.00 på Drottningholms slott.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

fd. Regeringsrådet Hans Ragnemalm
För framstående insatser för det svenska rättssamhället

12:e storleken i serafimerordens band

Rektorn, professor Pam Fredman
För betydelsefulla insatser för högre utbildning och forskning

Rector Magnificus professor Anders Hallberg
För betydelsefulla insatser för högre utbildning och forskning

Professor Lars-Olof Kallings
För framstående nationella och internationella insatser
på epidemiologins område

Rektor Karin Markides
För betydelsefulla insatser för teknisk  utbildning och forskning

Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin
För framstående kulturella insatser på biblioteksområdet
 
Ek dr hc Björn Savén
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Vice ordförande Margot Wallström
För mångåriga betydelsefulla insatser inom svensk
och europeisk politik

Biskop Claes-Bertil Ytterberg
För mångåriga framstående insatser för Svenska kyrkan
 

12:e storleken i högblått band


 
Generalsekreterare Gunilla von Arbin
För mångåriga värdefulla insatser för
World Childhood Foundation

fd Statsrådet Bengt Göransson
För outtröttliga insatser för en fördjupad kultursyn
och för att sprida och debattera kultur i vidaste mening

Generalsekreterare Charlotte Petri Gornitzka
För betydelsefulla insatser för främjande av barns rättigheter
 

8:e storleken i serafimerordens band

Honorär generalkonsul Torvald Colliander
För värdefulla och mångsidiga insatser för Svenska kyrkan i London
och som svensk generalkonsul i Storbritannien och Skottland
 
Regissör Kjell Grede
För betydelsefulla insatser som regissör och
rektor för Dramatiska  institutet

Professor Gunnar von Heijne
För betydelsefulla insatser för svensk forskning
bl.a. som ordförande i Kungl. Vetenskapsakademins
nobelkommitté

Skådespelaren Helge Skoog
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare
och som chef för Klara Soppteater

Hovsångerskan Birgitta Svendén
För betydelsefulla insatser som hovsångerska
och rektor för Operahögskolan

Förvaltare Rolf Karlsson
För förtjänstfulla insatser som Statens fastighetsförvaltare vid  Drottningholms slott

Departementsrådet Astrid Nensén-Uggla
För förtjänstfulla insatser för Kungl. Hov- och Slottsstaternas budget

Medaljen Litteris et Artibus

Författaren Gunnar Harding
För framstående konstnärliga insatser som författare

Skådespelerskan Inga Landgré
För framstående konstnärliga insatser som skådespelerska

Hovsångerskan Anita Soldh-Forsström
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Hovsångerskan Nina Stemme
För framstående konstnärliga insatser som operas

Skådespelaren Iwar Wiklander
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Artisten Magnus Härenstam
För mångåriga och mycket uppskattade insatser
som artist

Musikern Ingvar Karlsson
För mångåriga och mycket uppskattade insatser
som musiker

Musikern Sven-Erik Magnusson
För mångåriga och mycket uppskattade insatser
som musiker

Artisten Björn Skifs
För mångåriga och mycket uppskattade insatser som musiker, sångare, skådespelare, kompositör och författare
                     
Ingenjör Hans Köster  
För förtjänstfulla insatser som medlem av revisionsrådet för D. Maria Amelia Stiftelsen i Funchal       

Drifttekniker Åke Olsson
För förtjänstfulla insatser som facklig ordförande för SEKO vid Kungl. Hovstaterna 

8:e storleken i silver i högblått band


Herr Lars Göran Göransson
För 25 års tjänstgöring som extra servitör     

Herr Lars Jacobsson
För 25 års tjänstgöring som extra servitör          

För lång och trogen tjänst


Hovkamrer Leena Öhman