2004-01-28

Medaljförläningar 2004-01-28

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt följande:

Serafimermedaljen

fd Generaldirektör Hans Blix
För synnerligen förtjänstfull samhällsgagnande gärning

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

fd Justitierådet Torkel Gregow
För framstående insatser inom det svenska rättsväsendet

12:e storleken i serafimerordens band

Direktör Bengt Halse
För betydelsefulla insatser för svensk försvarsindustriell utveckling

Landshövding Bengt Holgersson
För betydelsefulla regionalpolitiska insatser

Direktör Bertil Hult
För förtjänstfulla insatser på skolområdet, främst i fråga om ferieundervisning för skolungdom samt stöd till barn med dyslexi

Direktören skog dr jägmästare Björn Hägglund
För betydelsefulla insatser för svensk skogsnäring och skogsforskning

Direktör Ingvar Kamprad
För framstående insatser som grundare och ledare av IKEA-koncernen

Direktör Sverker Martin-Löf
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Professor Jan-Eric Sundgren
För betydelsefulla insatser för teknisk utbildning och forskning

Professor Daniel Tarschys
För betydelsefulla insatser i det internationella samarbetet

Direktören tekn.dr. Arne Wittlöv
För betydelsefulla insatser försvensk industriell utveckling

12:e storleken i högblått band

fd Hovrättspresident Ove Lindh
För mångåriga viktiga insatser för den svenska idrottsrörelsen

Direktör fil.dr h.c. Harry Schein
För mångåriga framstående insatser inom skilda samhälls och kulturområden, särskilt för utvecklingen av svensk filmkonst

8:e storleken i serafimerordens band

Professor Hans Davidsson
För betydelsefulla musikvetenskapliga insatser, främst på orgelforskningens och orgelundervisningens områden

Överste Ulf Gunnehed
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

fd Kommunalrådet Birgitta Lindahl
För mångåriga förtjänstfullainsatser inom kommunalpolitiken samt för frivilliga och ideella organisationer

Överste Urban Molin
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

Professor Kenneth Nilsson
För framstående insatser inom cancerforskningen

fd Rektor Inez Svensson
För en mångårig och betydelsefull gärning för utveckling av konsthantverk, design och textil i Sverige

Kulturrådet Peter Wahlqvist
För betydelsefulla konstnärliga insatser som chef för Stockholms Stadsteater

Direktören med dr Claes Wilhelmson
För en mångårig och betydelsefull gärning på läkemedelsforskningens område

Medaljen Litteris et Artibus

Författaren Bengt Emil Johnson
För framstående konstnärliga insatser som lyriker och tonsättare

Operasångerskan, Kammarsängerin Catarina Ligendza
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Trombonisten Christian Lindberg
För framstående konstnärliga insatser som trombonist

Violinisten Nils-Erik Sparf
För framstående konstnärliga insatser som violinist

Skådespelerskan Lil Terselius
För framstående konstnärliga insatser som skådespelerska

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Marianne Ahnfelt Rocha Martins
För mångåriga förtjänstfulla insatser som grundare av och lärare vid Svenska skolan i Lissabon

Majoren i Frälsningsarmén Else Andersson
För hängivna och initiativrika insatser för handikappade och utvecklingsstörda barn i Lettland

Formgivaren professor Gunila Axén
För förtjänstfulla insatser somtextilformgivare

Direktör Per Hägermalm
För mångåriga engagerade och oegennyttiga insatser i Sverige och internationellt för hjälp och stöd åt de synskadade

Ann-Marie Löfberg
För värdefulla humanitära insatser till hjälp och stöd åt fängslade barn och ungdomar i Ryssland

Intendent Gabriele Regenthal-Erlandsson
För förtjänstfulla insatser vid Sollidens Slott

Dirigenten Robert Sund
För värdefulla insatser som dirigent för manskören Orphei Drängar - OD