Serafimerorden

Förstoring - Serafimerorden

Serafimerorden, foto: Husgerådskammaren. Klicka på bilden för förstoring.

Serafimerorden är Sveriges förnämsta orden och har en grad, riddare eller ledamot (damer).

Den utdelas numera endast till medlemmar av det svenska Kungahuset och till utländska statschefer eller därmed jämställda personer.

Insignier


Ordens insignier är ett kors buret i kedja eller i ljusblått band samt kraschan, som bärs på bröstets vänstra sida. Ordenskedjan består av elva serafhuvuden (bevingade änglahuvuden) i guld, vilka alternerar med elva blå guldinfattade patriarkalkors sammanbundna med guldlänkar.

Kedjan


Kedjan kan tilldelas serafimerriddare som en särskild hedersbevisning.

Kraschanen


Kraschanen är ett åttauddigt kors av silver i vars mitt finns en mörkblå medaljong försedd med kristusmonogrammet "IHS" (Jesus Hominum Salvator - Jesus Människornas Frälsare) och mellan korsarmarna gyllene serafhuvuden (ändring år 2005).

Till orden hör även Serafimermedaljen.

Vapensköldar i Riddarholmskyrkan


Riddarholmskyrkan är Serafimerordens kyrka. När en riddare eller ledamot utses målas en vapensköld upp på kopparplåt. Ett urval av levande riddares/ledamöters sköldar visas i Serafimersalen.

Serafimerringning


Först efter riddarens/ledamotens död hängs skölden upp i Riddarholmskyrkan.

På själva begravningsdagen äger en så kallad Serafimerringning rum i denna kyrka. Klockan ringer då mellan kl. 12.00 och 13.00.

H.M. Konungens och H.M. Drottningens vapensköldar är utförda av vapenmålare David Friefeldt.

H.M. Konungens och H.M. Drottningens vapenskölder Förstoring - H.M. Konungens vapensköld Förstoring - H.M. Drottningens vapensköld