Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Kapellmästare Anders Berglund
  8:e storleken i högblått band, 2008

 2. Hovkamreren Kerstin Gustafsson
  8:e storleken i högblått band, 2008

 3. Generalsekreterare Lena Holm
  8:e storleken i högblått band, 2008

 4. Arkitekt Lillemor Husberg
  8:e storleken i högblått band, 2008

 5. Artisten Magnus Härenstam
  8:e storleken i högblått band, 2008

 6. Musikern Ingvar Karlsson
  8:e storleken i högblått band, 2008

 7. Sångerskan Lena-Maria Klingvall
  8:e storleken i högblått band, 2008

 8. Telefonist Birgit Käld
  8:e storleken i högblått band, 2008

 9. Ingenjör (Portugal) Hans Köster
  8:e storleken i högblått band, 2008

 10. Telefonist Barbro Lennartsson
  8:e storleken i högblått band, 2008

 11. Musikern Sven-Erik Magnusson
  8:e storleken i högblått band, 2008

 12. Drifttekniker Åke Olsson
  8:e storleken i högblått band, 2008

 13. Artisten Björn Skifs
  8:e storleken i högblått band, 2008

 14. Ordf.i Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade Leg.Sjukgymnasten Barbro Öhrn
  8:e storleken i högblått band, 2008

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.