Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Professor em. Knut Ahnlund
  Litteris et Artibus, 2004

 2. Hovsångerskan Katarina Dalayman
  Litteris et Artibus, 2004

 3. Hovkapellmästaren Professor Kjell Ingebretsen
  Litteris et Artibus, 2004

 4. Författaren Bengt Emil Johnson
  Litteris et Artibus, 2004

 5. Operasångerskan,Kammarsängerin Catarina Ligendza
  Litteris et Artibus, 2004

 6. Trombonisten Christian Lindberg
  Litteris et Artibus, 2004

 7. Operasångerskan Hillevi Martinpelto
  Litteris et Artibus, 2004

 8. Skådespelerskan Lena Nyman
  Litteris et Artibus, 2004

 9. Regissören Lars Rudolfsson
  Litteris et Artibus, 2004

 10. Violinisten Nils-Erik Sparf
  Litteris et Artibus, 2004

 11. Skådespelerskan Lil Terselius
  Litteris et Artibus, 2004

 12. Författaren Birigitta Trotzig
  Litteris et Artibus, 2004

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.