Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Filmregissören Professor Ingmar Bergman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 2. Förste Hovmarskalken Hans V. Ewerlöf
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 3. Fv. statsrådet chefsekonomen Anne Wibble
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 4. Kabinettskammarherren Greve Jan-Carl von Rosen
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 5. Fd. Landshövding Ingemar Öhrn
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 6. Professor Lennart Philipson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 7. Direktör Anders Scharp
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 8. EU-kommissionären Anita Gradin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 9. Ambassadör Anne Marie Sundbom
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 10. Hovmarskalken Claes Nordström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 11. Kammarrättspresident Elisabeth Palm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 12. Professor Fredrik Sterzel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 13. Professor em. Georg Klein
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 14. Andre Vice talman Görel Thurdin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 15. Fd. Generaldirektören Hans Blix
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 16. Direktör Tekn.dr. Håkan Mogren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.