Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Koreografen Birgit Cullberg
  Litteris et Artibus, 1977

 2. Kompositören Bengt Hallberg
  Litteris et Artibus, 1977

 3. Författaren Fil.Dr. Alf Henrikson
  Litteris et Artibus, 1977

 4. Tonsättaren Professor Lars-Erik Larsson
  Litteris et Artibus, 1977

 5. Konsertpianisten Hans Leygraf
  Litteris et Artibus, 1977

 6. Organisten, Professor Alf Linder
  Litteris et Artibus, 1977

 7. Premiärdansösen Mariane Orlando
  Litteris et Artibus, 1977

 8. Tonsättaren Allan Pettersson
  Litteris et Artibus, 1977

 9. Kapellmästaren Professor Stig Westerberg
  Litteris et Artibus, 1977

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.