Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Professor Carl-Gustaf Andrén
  Serafimermedaljen, 2002

 2. Fd Generaldirektör Hans Blix
  Serafimermedaljen, 2004

 3. Professor Herbert Blomstedt
  Serafimermedaljen, 2012

 4. Fd Justiterådet Sven Edling
  Serafimermedaljen, 1984

 5. Författare och psykolog Hédi Fried
  Serafimermedaljen, 2019

 6. Dr IM;Lund Britta Holmström
  Serafimermedaljen, 1973

 7. Professor Sture Linnér
  Serafimermedaljen, 2008

 8. Fd Justiterådet Sven Romanus
  Serafimermedaljen, 1980

 9. Professor Stig Strömholm
  Serafimermedaljen, 2012

 10. Jacob Wallenberg
  Serafimermedaljen, 1975

 11. Fd Justiterådet Gösta Wallin
  Serafimermedaljen, 1980

 12. Dir, Tekn o. Ekon.dr Peter Wallenberg
  Serafimermedaljen, 2000

 13. Fd Kammarrättspresident Henry Montgomery
  Serafimermedaljen, 1998

 14. Fd Hovrättspresident Carl Axel Petri
  Serafimermedaljen, 1998

 15. Fd Ambassadör Olof Rydbeck
  Serafimermedaljen, 1987

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.