Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Direktör Lars-Eric Aaro
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 2. Direktör Jonas af Jochnick
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 3. fd. chef för FN:s internrevision Inga-Britt Ahlenius
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 4. Ståthållare Lennart Ahlgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 5. Förste Hovmarskalken Lennart Ahrén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 6. Professor Hannes Alfvén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 7. Justitieråd Karin Almgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 8. Landshövding Hans Alsén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 9. Generaldirektör Bengt Anderberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 10. Direktör Rune Andersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 11. Direktör Thorsten Andersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 12. fv Landshövding Lorentz Andersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 13. Universitetskansler Carl-Gustaf Andrén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 14. Riksrevisor Gudrun Antemar
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 15. Fru Dagmar von Arbin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 16. Direktör Signhild Arnegård Hansen
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 17. Protokollchefen Ambassadör Kerstin Asp-Johnsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 18. Generalkonsul Viveca Ax:son Johnson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 19. Direktör Antonia Ax:son Johnson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 20. Direktör Bo Ax:son Johnson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 21. Fd Regeringsrådet Stig von Bahr
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 22. Kabinettssekreterare, ambassadör Frank Belfrage
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 23. Direktör Bo Bengtson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 24. fd Justitieråd professor Bertil Bengtsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 25. Direktör, Friherre Carl Bennet
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 26. Professor Lars Bergman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 27. Filmregissören Professor Ingmar Bergman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 28. Fil.dr. fd. Ambassadör Mats Bergquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 29. Sune Bergström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 30. Greve Oscar Bernadotte af Wisborg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 31. Ambassadör Örjan Berner
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 32. Professor Carl-Gustaf Bernhard
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 33. Landshövding Göte Bernhardsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 34. Professor Göran Bexell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 35. Förste Livmedikus Professor Gunnar Biörck
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 36. Generaldirektör jur.dr.hc Britta Bjelle
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 37. Fd Generaldirektör Bertil Bjurel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 38. fv Riksdagens förste vise talman, Landshövding Anders Björck
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 39. fv Statsråd Leni Björklund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 40. fv Statssekreteraren, generaldirektör Agneta Bladh
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 41. Statsfru Kirstine von Blixen-Finecke
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 42. Direktör Göran Blomqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 43. Operachefen Bertil Bokstedt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 44. Ställföreträdande koncernchef Ingrid Bonde
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 45. Professor Kåre Bremer
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 46. Företagsledare Gunnar Brock
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 47. Organisationschef Tore Brodd
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 48. Överintendent Hans Henrik Brummer
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 49. fd Landshövding Anita Bråkenhielm
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 50. Professor Ann-Christine Bylund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 51. Direktör Gösta Bystedt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 52. Direktör Urban Bäckström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 53. Professor Barbara Cannon
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 54. Direktör Matts Carlgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 55. Professor Janne Carlsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 56. Professor Arvid Carlsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 57. Direktör Sune Carlsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 58. Direktör Bicky Chakraborty
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 59. Hovmarskalk Bengt Colliander
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 60. f.Undergeneralsekreteraren i FN, Ambassadör Hans Corell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 61. Fru Anna-Greta Crafoord
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 62. Professor Anders Cullhed
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 63. Agronom Johan Curman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 64. Ceremonimästaren,Kommendör 1 gr Bertil Daggfeldt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 65. Teaterchefen Ingrid Dahlberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 66. Dirketör Claes Dahlbäck
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 67. Direktör Gunnar Dahlsten
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 68. Direktör Anders Dahlvig
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 69. Generaldirektör Christian Danielsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 70. f. Statsråd Inger Davidson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 71. Direktör Fernando Di Luca
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 72. Direktören Greve Gustaf Douglas
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 73. F.d Landshövding Per Eckerberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 74. Fd Landshövdingen Fil.dr. Rolf Edberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 75. Landshövding Ragnar Edenman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 76. Justitierådet Sven Edling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 77. Landshövding Peter Egardt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 78. Godsägare Carl Gustaf von Ehrenheim
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 79. Ambassadör Carl-Henrik Ehrenkrona
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 80. Direktör Göran Ekberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 81. fd Presidenten Leif Ekberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 82. Professor Per Olof Ekelöf
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 83. Direktör Börje Ekholm
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 84. Generaldirektör Sigvard Eklund
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 85. Chefjustitieombudsman Claes Eklundh
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 86. Teaterchef Marie-Louise Ekman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 87. Bankdirektör Jan Ekman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 88. Informationschef Nina Eldh
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 89. fd Landshövding Ingemar Eliasson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 90. Professor Per-Jonas Eliasson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 91. Ambassadör Jan Eliasson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 92. Svenska Akad ständige Sek. Fil dr Horace Engdahl
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 93. Konteramiral Thomas Engevall
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 94. Direktör Gerald Engström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 95. Kabinettskammarherre Lars Engwall
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 96. Fv landshövding Lars Eric Ericsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 97. fd Landshövding Per-Ola Eriksson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 98. Fv Landshövding Eva Eriksson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 99. Rektor Per Eriksson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 100. Landshövding Björn Eriksson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 101. Förste Hovmarskalken Björn von der Esch
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 102. Förste Hovmarskalken Hans V. Ewerlöf
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 103. Koncernchef Annika Falkengren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 104. Fv Statsrådet Kjell-Olof Feldt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 105. Domaren vid EU-domstolen Carl Gustav Fernlund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 106. Personalchef Gun-Britt Flingdal
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 107. Professor Anders Flodström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 108. Riksdagsdirektör Kathrin Flossing
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 109. Överintendent Stig Fogelmarck
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 110. Direktör och kabinettskammarherre Stefan Forsberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 111. Riksdagsdirektör Anders Forsberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 112. Ceremonimästare direktör Peter Forssman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 113. Teaterchefen Anders Franzén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 114. Rektorn, Professor Pam Fredman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 115. Landshövding Karl Frithiofson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 116. Domaren Elisabet Fura-Sandström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 117. Direktör Jonas Gadelius
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 118. Professor Tord Ganelius
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 119. Advokat Johan Gernandt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 120. Fd. Börschefen Bengt Grönquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 121. Rektor Peter Gudmundsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 122. Direktör Sten Gustafsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 123. Direktör Pehr G. Gyllenhammar
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 124. Svenska Akademiens ständige sekreterare Lars Gyllensten
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 125. F.d. Länsrådet Gösta Gårdsö
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 126. Professor Martin H:son Holmdahl
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 127. Direktör Bengt Haak
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 128. Teaterchefen Bengt Hall
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 129. Rector Magnificus Professor Anders Hallberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 130. Direktör Bengt Halse
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 131. Professor Gunnar Hambraeus
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 132. Justisiekansler Bengt Hamdahl
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 133. Generalsekreterare Thomas Hammarberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 134. Ambassadör Gunnar Heckscher
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 135. Expeditionschef Sven Olof Hedengren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 136. fd Riksbankchefen Lars Heikensten
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 137. F.d. landshövding Chris Heister
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 138. Professor Carl Henrik Heldin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 139. Direktör Kurt Hellström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 140. fd Landshöving Mats Hellström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 141. fv Statsråd Gun Hellsvik
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 142. Ambassadör Sven Hirdman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 143. Professor Lennart Hjelm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 144. fd vice Statsminister Lena Hjelm-Wallén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 145. F.d. Landstingsrådet Med.dr. Gunnar Hjerne
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 146. Landshövding Bengt Holgersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 147. Landshövding Barbro Holmberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 148. Överintendent Kersti Holmquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 149. Professor Gunnar Hoppe
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 150. Professor Bo Huldt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 151. Direktör Bertil Hult
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 152. skog dr.Jägmästare Björn Hägglund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 153. Landshövding Nils Hörjel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 154. Fd landshövding Börje Hörnlund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 155. Direktör Bengt I:son Sjögren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 156. Professor emerita Margareta Ihse
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 157. Riksbankschef Stefan Ingves
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 158. Direktör Axel Iveroth
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 159. Direktör Robert af Jochnick
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 160. Direktör Gunnar L. Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 161. Professor Sven Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 162. Tekn.dr. Lennart Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 163. Direktör Nils Erik Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 164. Direktör Birgitta Johansson-Hedberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 165. Professor Alf Johnels
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 166. Förbundordföranden Göran Johnsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 167. Förbundordförande Erik Jonsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 168. Biskop Jonas Jonsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 169. Professor Lars-Olof Kallings
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 170. Direktör Ingvar Kamprad
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 171. Direktör Selim Karlebo
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 172. Med.dr Göran Karlén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 173. Professor Anders Karlqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 174. Hovrättspresident Björn Kjellin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 175. Direktör Dag Klackenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 176. F.d. Landshövding Astrid Kristensson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 177. Biskop emerita Caroline Krook
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 178. Fd. Förbundsordförande Lars-Åke Lagrell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 179. F.v. statsrådet Allan Larsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 180. Landshövding Ragnar Lassinatti
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 181. Direktör Ulf Laurin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 182. Biträdande generalsekreterare Christian Leffler
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 183. Direktör Anna-Greta Leijon
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 184. fv Statsråd Lars Leijonborg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 185. Överceremonimästaren Greve Axel Lewenhaupt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 186. Kabinettskammarherren Greve Gösta Lewenhaupt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 187. Riksantikvarie Tomas Lidman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 188. Professor Tomas Lindahl
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 189. Domaren vid EG-domstolen, hovrättsassessor Pernilla Lindh
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 190. Överintendent Jan Lindman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 191. Riksmarskalken Svante Lindqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 192. Professor Sten Lindroth
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 193. Professor Jan Lindsten
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 194. Direktör Torsten Linström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 195. Professor Steve Ljungman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 196. Envoyén Arne S.Lundberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 197. Professor em. Erik Lundberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1976

 198. Direktör Fredrik Lundberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 199. Professor Georg Lundgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 200. Riksgäldsdirektör Bo Lundgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 201. Direktör Adolf H Lundin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 202. Direktör Martin Lundstedt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 203. F.d. Förvaltningsdirektör Eric Lundström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 204. Överintendent Agneta Lundström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 205. Landshövding Bengt Lyberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 206. Styrelseordförande Anders Löfberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 207. Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 208. Bankdirektör Birger Lönnquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 209. Landshövding Ulf Lönnqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 210. Professor Erik Lönnroth
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 211. Generaldirektör Hans Löwbeer
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 212. Generalmajor Fredrik Löwenhielm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 213. Direktör Sven Malmström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 214. Direktör Fil.dr. Carl Mannerfelt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 215. Rektor Karin Markides
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 216. Direktör Sverker Martin-Löf
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 217. Hovstallmästare generallöjtnant Mertil Melin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 218. Professor Mille Millnert
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 219. Professor Christina Moberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 220. fd. Landshövding, Docent Björn Molin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 221. Landshövding Ingemar Mundebo
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 222. Stabschefen Generallöjtnant Malcolm Murray
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 223. Bitr.Generalsekreterare Jan Mårtenson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 224. Bankdirektör Arne Mårtensson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 225. Professor Lars Nabseth
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 226. Förste hovmarskalk Mats Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 227. Fd. Regeringsråd Bengt-Åke Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 228. Kommendören i Frälsningsarmén Sven Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 229. Överintendent Margareta Nisser-Dalman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 230. Överintendent Lars Nittve
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 231. Direktör Marianne Nivert
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 232. Kabinettskammarherren,Riksarkivarie Erik Norberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 233. Viceamiral Peter Nordbeck
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 234. Direktör Hans Nordmark
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 235. Justitieråd Torkel Nordström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 236. Bankdirektör Lars G Nordström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 237. Generaldirektör Jonas Norrby
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 238. Kabinettskammarherre Professor Erling Norrby
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 239. fv Statsråd Pär Nuder
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 240. Hovdamen Fru Dagmar Nyblaeus
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 241. F.v. statsråd, generaldirektör Ann-Christin Nykvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 242. Biskopen Christina Odenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 243. Landshövding Camilla Odhnoff
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 244. Fv Statsråd Maud Olofsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 245. Bankdirektör Curt Olsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 246. Direktör Dan Sten Olsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 247. Direktör Hans-Olov Olsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 248. fv statsråd Leif Pagrotsky
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 249. Direktör Åke Palm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 250. Direktör Rutger Palme
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 251. Direktör Mats Paulsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 252. Direktör Stefan Persson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 253. Rikspolischefen Carl Persson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 254. Regeringsråd Gustaf Petrén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 255. Direktör Gunnar Petri
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 256. Stabschef Håkan Pettersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 257. Direktör Gustaf Piehl
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 258. Fd. Justitieråd Nina Pripp
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 259. Kabinettskammarherren Sven-Erik Ragnar
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 260. F.d. Överdirektör Håkan Rahm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 261. Direktören Friherren Stig Ramel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 262. Kabinettskammarherre Bo Ramfors
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 263. Konsthistoriker Birgit Rausing
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 264. Direktör Sten Renborg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 265. Direktör Lars Renström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 266. Direktör Ola Rollén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 267. Vice Ordenskansler, professor Staffan Rosén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 268. F.d. Universitetskansler Nils Gustav Rosén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 269. Viceamiral Frank Rosenius
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 270. Förste Livmedikus Iohn Roytt-Iohnson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 271. Ambassadör Olof Rydbeck
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 272. Fd. Börschefen Ekon. Dr. Bengt Rydén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 273. Professor em. Lennart Rönnmark
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 274. Fv. Statsråd Mona Sahlin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 275. Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 276. Direktör Sven Salén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 277. Kommunstyrelseordförande Elizabeth Salomonsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 278. Professor Bo Samuelsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 279. Professor Bengt Samuelsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 280. Rektorn, Professor Göran Sandberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 281. Ek dr hc Björn Savén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 282. Rektor Jens Schollin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 283. Hovdamen, friherrinnan Christina von Schwerin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 284. Dirketör Melker Schörling
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 285. Universitetsrektorn Torgny Segerstedt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 286. Rektor Lisa Sennerby Forsse
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 287. Fd. Generaldirektör Nils Simonsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 288. Förste Livmedikus Docent Andreas Sjögren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 289. Generallöjtnant Curt Sjöö
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 290. Justitiekansler Anna Skarhed
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 291. Hovstallmästare Hans Skiöldebrand
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 292. Generaldirektör Ingemar Skogö
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 293. Direktör Per Sköld
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 294. Ståthållaren Harald Smith
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 295. Direktör Jens Spendrup
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 296. Ståthållaren, Skog.dr. Björn Sprängare
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 297. Generaldirektör Anitra Steen
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 298. Direktör Cristina Stenbeck
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 299. F.d Hovrättspresidenten Härje Stenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 300. Direktör Olof Stenhammar
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 301. Professor Nils Stjernquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 302. Hovstallmästaren Hodder Stjernswärd
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 303. Direktör Hans Stråberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 304. Direktör Anders Strålman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 305. Direktör Ove Sundberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 306. Disponent Erik Sundblad
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 307. Bruksdisponent Lars Sundblad
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 308. Professor Jan-Eric Sundgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 309. Professor Bo Sundqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 310. Direktör Carl-Henric Svanberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 311. Direktör Sven Swarting
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 312. Professor Gunnar Svedberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 313. Direktör Björn Svedberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 314. Överintendent Nils-Erik Svensson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 315. Överceremonimästare Ambassadör Christer Sylvén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 316. Professor Torgny Säve-Söderbergh
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 317. Universitetsrektor Astrid Söderbergh Widding
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 318. Överintendent Solfrid Söderlind
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 319. Direktör Sven Philip Sörensen
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 320. Överceremonimästare Tore Tallroth
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 321. Professor Daniel Tarschys
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 322. Bankdirektör Lars Thunell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 323. Expeditionschefen Kabinettskammarherre Johan Treschow
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 324. Direktören Professor Lena Treschow Torell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 325. Statsfrun Grevinnan Alice Trolle-Wachtmeister
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 326. Direktör Göran Tunhammar
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 327. F.d Kommendören i Frälsningsarmén Harry Tyndal
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 328. Professor Inge-Bert Täljedal
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 329. Företagsledare Anders Ullberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 330. Landshövding Per Unckel
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 331. Direktör Greve Tom Wachtmeister
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 332. Generaldirektör Christer Wadelius
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 333. Kabinettskammarherren Jonas Waern
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 334. F.d. ambassadör Magnus Vahlquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 335. Direktör Björn Wahlström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 336. Direktör Erland Waldenström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 337. Direktör Anders Wall
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 338. Rektorn, Professor Harriet Wallberg Henriksson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 339. Direktör Peter Wallenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 340. Styrelseordförande Peter Wallenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 341. Direktör Jacob Wallenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 342. Direktör Marcus Wallenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 343. Direktör Margareta Wallenius Kleberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 344. Direktör Sven Wallgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 345. Vice ordförande Margot Wallström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 346. Slottsfogden och Kammarherren, Generalmajor Tomas Warming
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 347. Ceremonimästare Jan-Eric Warren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 348. Fd. Regerningsrådet Bertil Werner
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 349. Direktör Gunnar Wessman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 350. fd Statsrådet Bengt Westerberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 351. Professor Barbro Westerholm
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 352. Fv Språkrör Maria Wetterstrand
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 353. Fv. statsrådet chefsekonomen Anne Wibble
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 354. Generalen i Frälsningsarmén Erik Wickberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 355. Förste hovmarskalk Lars-Hjalmar Wide
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 356. Bruksdisponent Claes Ulrik Winberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 357. Direktören tekn dr. Arne Wittlöf
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 358. Ståthållaren Gösta Wohlfahrt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 359. Venezuelanske medb. Dr. Gustavo Vollmer
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 360. Kabinettskammarherren Greve Jan-Carl von Rosen
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 361. fd generaldirektör Olle Wästberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 362. Biskop Claes-Bertil Ytterberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 363. Professor Bertil Åberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 364. Direktör Sven Ågrup
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 365. Överhovpredikant Friherre Hans Åkerhielm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 366. Universitetsrektor Eva Åkesson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 367. Direktör Sture Ödner
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 368. Professor Gunnar Öquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 369. Landshövding Sven-Erik Österberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 370. Direktör Leif Östling
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 371. Professor em. Bengt Pernow
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 372. Professor em. Björn M. Tengroth
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 373. Informationschef Elisabeth Tarras-Wahlberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 374. Landshövding Gerhard Larsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 375. Professor Hans Wigzell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 376. Rektor Ingegerd Palmér
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 377. Fd. Landshövding Jan Rydh
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 378. Hovstallmästaren Generalmajor Jörn Beckmann
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 379. Generaldirektör Kai Hammerich
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 380. Direktör Leif Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 381. Professor Gunnar Brodin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 382. Fd Bankdirektören Hans Cavlli-Björkman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 383. Ambassadör Inga Thorsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 384. Professor Inge Jonsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 385. Fd Landshövding Ingvar Gullnäs
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 386. Direktör Ekon.dr. Nils-Erik Wirsäll
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 387. Direktör Torbjörn Ek
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 388. Förste Livmedikus Docent Torbjörn Lundman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 389. Fd. Landshövding Åke Norling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 390. Direktör Carl Erik Hedlund
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 391. Direktör Curt-Staffan Giesecke
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 392. F.d Ordförande Gunnar Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 393. Kammarrättspresident Henry Montgomery
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 394. Professor Håkan Westling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 395. Riksantikvarien Fil.Dr. Margareta Biörnstrand
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 396. Byggmästare Reinhold Gustafsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 397. Professor Staffan Burenstam-Linder
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 398. Biskop em. Sven Lindegård
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 399. Bankdirektör Tom Hedelius
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 400. Direktör Tord Magnuson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 401. Kabinettskammarherren Professor Arne Ljungqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 402. Fd Landshövding Bengt Gustavsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 403. Fd Landshövding Bengt Norling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 404. Bankdirektör Bernt Gröön
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 405. Professor em. Börje Steenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 406. Landshövding Curt Boström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 407. Tekn.Dr. Curt Nicolin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 408. Godsägare Douglas Kennedy
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 409. Direktör Eva Nordenson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 410. Professor Hans Forsberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 411. Tekn.Dr. Hans Werthén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 412. Professor Jan Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 413. Fil.Dr. Jan Wallander
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 414. Professor Kerstin Fredga
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 415. Landshövding Lennart Sandgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 416. Professor Mårten Carlsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 417. Professor Nils-Eric Svensson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 418. Fd. Generaldirektör Bertil Rehnberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 419. Fd Landshövding Britt Mogård
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 420. Domprost Clarence Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 421. Professor Staffan Helmfrid
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 422. Riksdagsdirektör Sune Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 423. Direktör Tore Daun
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 424. Bokförläggare Albert Bonnier
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 425. Ekon.dr Alf Lüning
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 426. Direktör Bengt Berg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 427. Bankdirektör Bert Lindström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 428. Direktör Bo Berggren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 429. Greve Carl Lewenhaupt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 430. Advokaten Anders R. Öhman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 431. Landshövding Bertil Göransson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 432. F.Ordförande Bert Lundin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 433. Överste 1 gr. Börje Wallberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 434. Överceremonimästare Carl-Gustaf von Platen
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 435. Hovrättspresidenten Carl-Ivar Skarstedt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 436. Professor Carl-Olof Jacobson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 437. Operachefen och Tonsättaren Eskil Hemberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 438. Riksdagsdirektören Gunnar Grenfors
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 439. Riksdagsledamot Göran Åstrand
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 440. Ekon o Tekn. Dr. Hans Rausing
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 441. Direktör Marcus Storch
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 442. Fd. Regerningsrådet Stig Nordlund
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 443. Fv Statsrådet Bengt Lindqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 444. Professor em. Erik Frykman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 445. Docent Gad Rausing
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 446. Godsägare Greve Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 447. Förste Hovmarskalken Jan Kuylenstierna
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 448. Generaldirektören Ceremonimästare Johan Fischerström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 449. Teaterchefen Lars Löfgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 450. Fd. Borgarådet Lennart Lööf
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 451. Friherre Niclas Silfverschiöld
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 452. Biskop Per-Olov Ahrén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 453. Hovrättspresident Carl-Axel Petri
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 454. Fd. Generaldirektör Edvard Reuterswärd
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 455. Överste 1 gr. Hans Ulfhielm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 456. President Ivan Wallenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 457. Direktör Jan Carlzon
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 458. Fd.Landshövdingen Johannes Antonsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 459. Ambassadören Friherre Johan Nordenfalk
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 460. Professor em. Kai Siegbahn
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 461. Professor em. Lars Gunnar Larsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 462. Direktör Leif Lewin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 463. Biskop em. Olle Nivenius
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 464. Tekn.dr.Bankdirektör Alf Åkerman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 465. Professor Sigbrit Franke
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 466. Direktör Sören Gyll
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 467. Professor Assar Lindbeck
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 468. Generaldirektör Birgit Erngren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 469. F.d. Förbundsordförande Bo Dockered
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 470. Överintendent Bo Vahlne
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 471. Hovsångerskan Elisabeth Söderström-Olow
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 472. Direktör Lars-Gunnar Albåge
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 473. Hovstallmästaren Magnus Olson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 474. Fv Statsrådet Margaretha af Ugglas
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 475. Biskop em. Martin Lönnebo
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 476. Landshövding Rolf Wirtén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 477. Fd. Ombudsman Rune Larson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 478. Universitetskanslern Professor Stig Hagström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 479. Generalsekreterare Sören Ekström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 480. Ståthållaren Wiking Sjöstrand
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 481. Professor Anders Sjöberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 482. Direktör Carl Johan Åberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 483. Landshövding Gösta Gunnarsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 484. Fv.Statsrådet Hans Gustafsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 485. Generaldirektör Kerstin Niblaeus
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 486. Författaren Kjell Espmark
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 487. Generalmajor Kjell Nordström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 488. Direktör Lars Wohlin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 489. Direktör Magnus Lemmel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 490. Kabinettskammarherre Mats de Verdier
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 491. Överintendent Olle Granath
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 492. Riksbankchefen Bengt Dennis
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 493. Tredje Vice Talmannen Bertil Fiskesjö
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 494. Direktör Bert-Olof Svanholm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 495. Stabschefen Amiral Bror Stefansen
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 496. Överhovpredikanten Carl Henrik Martling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 497. Godsägare Friherre Hans Ramel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 498. Landshövding Jan-Erik Wikström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 499. Kabinettskammarherren Greve Peder Bonde
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 500. Förste Vice Talmannen Stig Alemyr
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.