Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Direktör Lars-Eric Aaro
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 2. Direktör Jonas af Jochnick
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 3. fd. chef för FN:s internrevision Inga-Britt Ahlenius
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 4. Ståthållare Lennart Ahlgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 5. Förste Hovmarskalken Lennart Ahrén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 6. Professor Hannes Alfvén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 7. Justitieråd Karin Almgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 8. Landshövding Hans Alsén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 9. Generaldirektör Bengt Anderberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 10. Direktör Thorsten Andersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1991

 11. fv Landshövding Lorentz Andersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 12. Direktör Rune Andersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 13. Universitetskansler Carl-Gustaf Andrén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 14. Riksrevisor Gudrun Antemar
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 15. Fru Dagmar von Arbin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 16. Direktör Signhild Arnegård Hansen
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 17. Protokollchefen Ambassadör Kerstin Asp-Johnsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 18. Direktör Antonia Ax:son Johnson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 19. Generalkonsul Viveca Ax:son Johnson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 20. Direktör Bo Ax:son Johnson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 21. Fd Regeringsrådet Stig von Bahr
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 22. Kabinettssekreterare, ambassadör Frank Belfrage
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 23. Direktör Bo Bengtson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 24. fd Justitieråd professor Bertil Bengtsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 25. Direktör, Friherre Carl Bennet
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 26. Professor Lars Bergman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 27. Filmregissören Professor Ingmar Bergman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 28. Fil.dr. fd. Ambassadör Mats Bergquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 29. Sune Bergström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 30. Greve Oscar Bernadotte af Wisborg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 31. Ambassadör Örjan Berner
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 32. Professor Carl-Gustaf Bernhard
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 33. Landshövding Göte Bernhardsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 34. Professor Göran Bexell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 35. Förste Livmedikus Professor Gunnar Biörck
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 36. Generaldirektör jur.dr.hc Britta Bjelle
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 37. Fd Generaldirektör Bertil Bjurel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 38. fv Riksdagens förste vise talman, Landshövding Anders Björck
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 39. fv Statsråd Leni Björklund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 40. fv Statssekreteraren, generaldirektör Agneta Bladh
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 41. Statsfru Kirstine von Blixen-Finecke
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 42. Direktör Göran Blomqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 43. Operachefen Bertil Bokstedt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 44. Ställföreträdande koncernchef Ingrid Bonde
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 45. Professor Kåre Bremer
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 46. Företagsledare Gunnar Brock
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 47. Organisationschef Tore Brodd
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 48. Överintendent Hans Henrik Brummer
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 49. fd Landshövding Anita Bråkenhielm
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 50. Professor Ann-Christine Bylund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 51. Direktör Gösta Bystedt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 52. Direktör Urban Bäckström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 53. Professor Barbara Cannon
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 54. Direktör Matts Carlgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 55. Professor Arvid Carlsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 56. Professor Janne Carlsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 57. Direktör Sune Carlsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 58. Direktör Bicky Chakraborty
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 59. Hovmarskalk Bengt Colliander
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 60. f.Undergeneralsekreteraren i FN, Ambassadör Hans Corell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 61. Fru Anna-Greta Crafoord
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 62. Professor Anders Cullhed
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 63. Agronom Johan Curman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 64. Ceremonimästaren,Kommendör 1 gr Bertil Daggfeldt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 65. Teaterchefen Ingrid Dahlberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 66. Dirketör Claes Dahlbäck
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 67. Direktör Gunnar Dahlsten
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 68. Direktör Anders Dahlvig
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 69. Generaldirektör Christian Danielsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 70. f. Statsråd Inger Davidson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 71. Direktör Fernando Di Luca
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 72. Direktören Greve Gustaf Douglas
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 73. fv. vice Talman Susanne Eberstein
  12:e storleken i serafimerordens band, 2019

 74. F.d Landshövding Per Eckerberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 75. Fd Landshövdingen Fil.dr. Rolf Edberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 76. Landshövding Ragnar Edenman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 77. Justitierådet Sven Edling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 78. Landshövding Peter Egardt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 79. Godsägare Carl Gustaf von Ehrenheim
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 80. Ambassadör Carl-Henrik Ehrenkrona
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 81. fd Presidenten Leif Ekberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 82. Direktör Göran Ekberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 83. Professor Per Olof Ekelöf
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 84. Direktör Börje Ekholm
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 85. Generaldirektör Sigvard Eklund
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 86. Chefjustitieombudsman Claes Eklundh
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 87. Teaterchef Marie-Louise Ekman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 88. Bankdirektör Jan Ekman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 89. Informationschef Nina Eldh
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 90. Ambassadör Jan Eliasson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 91. fd Landshövding Ingemar Eliasson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 92. Professor Per-Jonas Eliasson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 93. Svenska Akad ständige Sek. Fil dr Horace Engdahl
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 94. Konteramiral Thomas Engevall
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 95. Direktör Gerald Engström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 96. Kabinettskammarherre Lars Engwall
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 97. Fv landshövding Lars Eric Ericsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 98. fd Landshövding Per-Ola Eriksson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 99. Rektor Per Eriksson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 100. Landshövding Björn Eriksson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 101. Fv Landshövding Eva Eriksson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 102. Förste Hovmarskalken Björn von der Esch
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 103. Förste Hovmarskalken Hans V. Ewerlöf
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 104. Koncernchef Annika Falkengren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 105. Fv Statsrådet Kjell-Olof Feldt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 106. Domaren vid EU-domstolen Carl Gustav Fernlund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 107. Personalchef Gun-Britt Flingdal
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 108. Professor Anders Flodström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 109. Riksdagsdirektör Kathrin Flossing
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 110. Överintendent Stig Fogelmarck
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 111. Direktör och kabinettskammarherre Stefan Forsberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 112. Riksdagsdirektör Anders Forsberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 113. Ceremonimästare direktör Peter Forssman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 114. Teaterchefen Anders Franzén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 115. Rektorn, Professor Pam Fredman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 116. Landshövding Karl Frithiofson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 117. Domaren Elisabet Fura-Sandström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 118. Direktör Jonas Gadelius
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 119. Professor Tord Ganelius
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 120. Advokat Johan Gernandt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 121. Fd. Börschefen Bengt Grönquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 122. Rektor Peter Gudmundsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 123. Direktör Sten Gustafsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 124. Direktör Pehr G. Gyllenhammar
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 125. Svenska Akademiens ständige sekreterare Lars Gyllensten
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 126. F.d. Länsrådet Gösta Gårdsö
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 127. Direktör Alf Göransson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2019

 128. Professor Martin H:son Holmdahl
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 129. Direktör Bengt Haak
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 130. Teaterchefen Bengt Hall
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 131. Rector Magnificus Professor Anders Hallberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 132. Direktör Bengt Halse
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 133. Professor Gunnar Hambraeus
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 134. Justisiekansler Bengt Hamdahl
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 135. Generalsekreterare Thomas Hammarberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 136. Ambassadör Gunnar Heckscher
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 137. Expeditionschef Sven Olof Hedengren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 138. fd Riksbankchefen Lars Heikensten
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 139. F.d. landshövding Chris Heister
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 140. Professor Carl Henrik Heldin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 141. Direktör Kurt Hellström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 142. fd Landshöving Mats Hellström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 143. fv Statsråd Gun Hellsvik
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 144. Ambassadör Sven Hirdman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 145. Professor Lennart Hjelm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 146. fd vice Statsminister Lena Hjelm-Wallén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 147. F.d. Landstingsrådet Med.dr. Gunnar Hjerne
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 148. Landshövding Bengt Holgersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 149. Landshövding Barbro Holmberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 150. f.d. Landshövding Gunnar Holmgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2019

 151. Överintendent Kersti Holmquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 152. Professor Gunnar Hoppe
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 153. Professor Bo Huldt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 154. Direktör Bertil Hult
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 155. skog dr.Jägmästare Björn Hägglund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 156. Landshövding Nils Hörjel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 157. Fd landshövding Börje Hörnlund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 158. Direktör Bengt I:son Sjögren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 159. Professor emerita Margareta Ihse
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 160. Riksbankschef Stefan Ingves
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 161. Direktör Axel Iveroth
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 162. Direktör Robert af Jochnick
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 163. Professor Sven Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 164. Tekn.dr. Lennart Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 165. Direktör Nils Erik Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 166. Direktör Gunnar L. Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 167. Direktör Birgitta Johansson-Hedberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 168. Professor Alf Johnels
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 169. Förbundordföranden Göran Johnsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 170. Förbundordförande Erik Jonsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 171. Biskop Jonas Jonsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 172. Professor Lars-Olof Kallings
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 173. Direktör Ingvar Kamprad
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 174. Direktör Selim Karlebo
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 175. Med.dr Göran Karlén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 176. Professor Anders Karlqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 177. Hovrättspresident Björn Kjellin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 178. Direktör Dag Klackenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 179. F.d. Landshövding Astrid Kristensson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 180. Biskop emerita Caroline Krook
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 181. Fd. Förbundsordförande Lars-Åke Lagrell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 182. F.v. statsrådet Allan Larsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 183. Landshövding Ragnar Lassinatti
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 184. Direktör Ulf Laurin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 185. Biträdande generalsekreterare Christian Leffler
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 186. Direktör Anna-Greta Leijon
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 187. fv Statsråd Lars Leijonborg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 188. Kabinettskammarherren Greve Gösta Lewenhaupt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 189. Överceremonimästaren Greve Axel Lewenhaupt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 190. Riksantikvarie Tomas Lidman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 191. Professor Tomas Lindahl
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 192. Domaren vid EG-domstolen, hovrättsassessor Pernilla Lindh
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 193. Överintendent Jan Lindman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 194. Riksmarskalken Svante Lindqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 195. Professor Sten Lindroth
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 196. Professor Jan Lindsten
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 197. Direktör Torsten Linström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 198. Professor Steve Ljungman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 199. Envoyén Arne S.Lundberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 200. Direktör Fredrik Lundberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 201. Professor em. Erik Lundberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1976

 202. Professor Georg Lundgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 203. Riksgäldsdirektör Bo Lundgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 204. Direktör Adolf H Lundin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 205. Direktör Martin Lundstedt
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 206. F.d. Förvaltningsdirektör Eric Lundström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 207. Överintendent Agneta Lundström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 208. Landshövding Bengt Lyberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 209. Styrelseordförande Anders Löfberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 210. Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 211. Bankdirektör Birger Lönnquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 212. Landshövding Ulf Lönnqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 213. Professor Erik Lönnroth
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 214. Generaldirektör Hans Löwbeer
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 215. Generalmajor Fredrik Löwenhielm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 216. Direktör Sven Malmström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 217. Direktör Fil.dr. Carl Mannerfelt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 218. Rektor Karin Markides
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 219. Direktör Sverker Martin-Löf
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 220. Hovstallmästare generallöjtnant Mertil Melin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 221. Professor Mille Millnert
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 222. Professor Christina Moberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 223. fd. Landshövding, Docent Björn Molin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 224. Landshövding Ingemar Mundebo
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 225. Stabschefen Generallöjtnant Malcolm Murray
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 226. Bitr.Generalsekreterare Jan Mårtenson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 227. Bankdirektör Arne Mårtensson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 228. Professor Lars Nabseth
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 229. Kommendören i Frälsningsarmén Sven Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 230. Förste hovmarskalk Mats Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 231. Fd. Regeringsråd Bengt-Åke Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 232. Överintendent Margareta Nisser-Dalman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 233. Överintendent Lars Nittve
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 234. Direktör Marianne Nivert
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 235. Kabinettskammarherren,Riksarkivarie Erik Norberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 236. Viceamiral Peter Nordbeck
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 237. Direktör Hans Nordmark
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 238. Justitieråd Torkel Nordström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 239. Bankdirektör Lars G Nordström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 240. Ambassadör Stefan Noreén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2019

 241. Kabinettskammarherre Professor Erling Norrby
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 242. Generaldirektör Jonas Norrby
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 243. fv Statsråd Pär Nuder
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 244. Hovdamen Fru Dagmar Nyblaeus
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 245. F.v. statsråd, generaldirektör Ann-Christin Nykvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 246. Biskopen Christina Odenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 247. Landshövding Camilla Odhnoff
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 248. Fv Statsråd Maud Olofsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 249. Bankdirektör Curt Olsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 250. Direktör Dan Sten Olsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 251. Direktör Hans-Olov Olsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 252. fv statsråd Leif Pagrotsky
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 253. Direktör Åke Palm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 254. Direktör Rutger Palme
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 255. Direktör Mats Paulsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 256. Direktör Stefan Persson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 257. Rikspolischefen Carl Persson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 258. Regeringsråd Gustaf Petrén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 259. Direktör Gunnar Petri
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 260. Stabschef Håkan Pettersson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 261. Direktör Gustaf Piehl
  12:e storleken i serafimerordens band, 1988

 262. Fd. Justitieråd Nina Pripp
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 263. Kabinettskammarherren Sven-Erik Ragnar
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 264. F.d. Överdirektör Håkan Rahm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 265. Direktören Friherren Stig Ramel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 266. Kabinettskammarherre Bo Ramfors
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 267. Konsthistoriker Birgit Rausing
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 268. Direktör Sten Renborg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 269. Direktör Lars Renström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 270. Direktör Ola Rollén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 271. Vice Ordenskansler, professor Staffan Rosén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 272. F.d. Universitetskansler Nils Gustav Rosén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1978

 273. Viceamiral Frank Rosenius
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 274. Förste Livmedikus Iohn Roytt-Iohnson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 275. Ambassadör Olof Rydbeck
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 276. Fd. Börschefen Ekon. Dr. Bengt Rydén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 277. Professor em. Lennart Rönnmark
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 278. Fv. Statsråd Mona Sahlin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 279. Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 280. Direktör Sven Salén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 281. Kommunstyrelseordförande Elizabeth Salomonsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 282. Professor Bo Samuelsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 283. Professor Bengt Samuelsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 284. Rektorn, Professor Göran Sandberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 285. Ek dr hc Björn Savén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 286. Rektor Jens Schollin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2017

 287. Hovdamen, friherrinnan Christina von Schwerin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 288. Dirketör Melker Schörling
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 289. Universitetsrektorn Torgny Segerstedt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 290. Rektor Lisa Sennerby Forsse
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 291. Fd. Generaldirektör Nils Simonsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 292. Förste Livmedikus Docent Andreas Sjögren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 293. Generallöjtnant Curt Sjöö
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 294. Justitiekansler Anna Skarhed
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 295. Hovstallmästare Hans Skiöldebrand
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 296. Generaldirektör Ingemar Skogö
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 297. Direktör Per Sköld
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 298. Ståthållaren Harald Smith
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 299. Direktör Jens Spendrup
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 300. Ståthållaren, Skog.dr. Björn Sprängare
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 301. Generaldirektör Anitra Steen
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 302. Direktör Cristina Stenbeck
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 303. F.d Hovrättspresidenten Härje Stenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 304. Direktör Olof Stenhammar
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 305. Professor Nils Stjernquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 306. Hovstallmästaren Hodder Stjernswärd
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 307. Direktör Hans Stråberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 308. Direktör Anders Strålman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 309. Direktör Ove Sundberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 310. Disponent Erik Sundblad
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 311. Bruksdisponent Lars Sundblad
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 312. Professor Jan-Eric Sundgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 313. Professor Bo Sundqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 314. Direktör Carl-Henric Svanberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 315. Direktör Sven Swarting
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 316. Professor Gunnar Svedberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 317. Direktör Björn Svedberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 318. Överintendent Nils-Erik Svensson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1985

 319. Överceremonimästare Ambassadör Christer Sylvén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 320. Professor Torgny Säve-Söderbergh
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 321. Universitetsrektor Astrid Söderbergh Widding
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 322. Överintendent Solfrid Söderlind
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 323. Direktör Johan Söderström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2019

 324. Direktör Sven Philip Sörensen
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 325. Överceremonimästare Tore Tallroth
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 326. Professor Daniel Tarschys
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 327. Direktör Inge G. Thulin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2019

 328. Bankdirektör Lars Thunell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 329. Expeditionschefen Kabinettskammarherre Johan Treschow
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 330. Direktören Professor Lena Treschow Torell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 331. Statsfrun Grevinnan Alice Trolle-Wachtmeister
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 332. Direktör Göran Tunhammar
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 333. F.d Kommendören i Frälsningsarmén Harry Tyndal
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 334. Professor Inge-Bert Täljedal
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 335. Företagsledare Anders Ullberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2014

 336. Landshövding Per Unckel
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 337. Direktör Greve Tom Wachtmeister
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 338. Generaldirektör Christer Wadelius
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 339. Kabinettskammarherren Jonas Waern
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 340. F.d. ambassadör Magnus Vahlquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 341. Direktör Björn Wahlström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 342. Direktör Erland Waldenström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 343. Direktör Anders Wall
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 344. Rektorn, Professor Harriet Wallberg Henriksson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 345. Direktör Peter Wallenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 346. Direktör Jacob Wallenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 347. Direktör Marcus Wallenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 348. Styrelseordförande Peter Wallenberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2011

 349. Direktör Margareta Wallenius Kleberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2010

 350. Direktör Sven Wallgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 351. Vice ordförande Margot Wallström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 352. Slottsfogden och Kammarherren, Generalmajor Tomas Warming
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 353. Ceremonimästare Jan-Eric Warren
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 354. Fd. Regerningsrådet Bertil Werner
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 355. Direktör Gunnar Wessman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 356. fd Statsrådet Bengt Westerberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2007

 357. Professor Barbro Westerholm
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 358. Fv Språkrör Maria Wetterstrand
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 359. Fv. statsrådet chefsekonomen Anne Wibble
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 360. Generalen i Frälsningsarmén Erik Wickberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1980

 361. Förste hovmarskalk Lars-Hjalmar Wide
  12:e storleken i serafimerordens band, 2012

 362. Bruksdisponent Claes Ulrik Winberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 363. Direktören tekn dr. Arne Wittlöf
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 364. Ståthållaren Gösta Wohlfahrt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 365. Venezuelanske medb. Dr. Gustavo Vollmer
  12:e storleken i serafimerordens band, 1990

 366. Kabinettskammarherren Greve Jan-Carl von Rosen
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 367. fd generaldirektör Olle Wästberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2013

 368. Biskop Claes-Bertil Ytterberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2008

 369. Professor Bertil Åberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 370. Direktör Sven Ågrup
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 371. Överhovpredikant Friherre Hans Åkerhielm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 372. Universitetsrektor Eva Åkesson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2018

 373. Direktör Sture Ödner
  12:e storleken i serafimerordens band, 1982

 374. Professor Gunnar Öquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2005

 375. Landshövding Sven-Erik Österberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 376. Direktör Leif Östling
  12:e storleken i serafimerordens band, 2009

 377. Professor em. Bengt Pernow
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 378. Professor em. Björn M. Tengroth
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 379. Informationschef Elisabeth Tarras-Wahlberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 380. Landshövding Gerhard Larsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 381. Professor Hans Wigzell
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 382. Rektor Ingegerd Palmér
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 383. Fd. Landshövding Jan Rydh
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 384. Hovstallmästaren Generalmajor Jörn Beckmann
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 385. Generaldirektör Kai Hammerich
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 386. Direktör Leif Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 387. Direktör Michael Sohlman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 388. fd Ambassadör Torsten Örn
  12:e storleken i serafimerordens band, 2001

 389. Direktör Arne Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 390. Professor em. Börje Uvnäs
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 391. Direktör Carl-Erik Nyquist
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 392. Professor Carl-Olof Ternryd
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 393. Direktör Fil.dr. Dan Brändström
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 394. Bankdirektör Ekon dr. Hans Dalborg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 395. Professor Hans Ragnemalm
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 396. Professor em. Jan Ling
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 397. Landshövding Fil.dr Kari Marklund
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 398. Direktör Leif Gustafsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 399. Fd. Landshövding Lilly Hansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 400. Fd. Borgarrådet Margareta Schwartz
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 401. Landshövding Mats Svegfors
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 402. Direktör Michael Treschow
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 403. Fd. Kammarättspresidenten Reidunn Laurén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 404. Professor Thomas Rosswall
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 405. Överceremonimästaren Tom Tscherning
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 406. Kommendör Ulf Adlén
  12:e storleken i serafimerordens band, 2000

 407. Fd. Ambassadör Bo Kjellén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 408. Fv.Tredje Vice talman Christer Eirefelt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 409. Direktör Christina Rogestam
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 410. Professor Gustaf Lindencrona
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 411. Direktör Göran Ennerfelt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 412. Fd. Landshövding Görel Bohlin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 413. EU-parlamentariken Hadar Cars
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 414. Biskop em.Överhovperdikanten Henrik Svenungsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 415. Fv.Ordf.för kommunfullm. i Sthlm stad Ingemar Ingevik
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 416. Professor em. Jan Ramberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 417. Statsfrun Louise Lyberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 418. EU-parlamentariken Maj-Lis Lööw
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 419. F.d Ordf.i Svenska Kommunförb. Margot Wikström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 420. Direktör Sam Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 421. Generaldirektör Sture Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 422. Landshövding Ulf Adelsohn
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 423. Direktör Ulf Dinkelspiel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 424. Direktör Anders Scharp
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 425. EU-kommissionären Anita Gradin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 426. Ambassadör Anne Marie Sundbom
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 427. Hovmarskalken Claes Nordström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 428. Kammarrättspresident Elisabeth Palm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 429. Professor Fredrik Sterzel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 430. Professor em. Georg Klein
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 431. Andre Vice talman Görel Thurdin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 432. Fd. Generaldirektören Hans Blix
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 433. Direktör Tekn.dr. Håkan Mogren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 434. Författaren Kjell Espmark
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 435. Generalmajor Kjell Nordström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 436. Direktör Lars Wohlin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 437. Direktör Magnus Lemmel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 438. Kabinettskammarherre Mats de Verdier
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 439. Överintendent Olle Granath
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 440. Riksbankchefen Bengt Dennis
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 441. Tredje Vice Talmannen Bertil Fiskesjö
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 442. Direktör Bert-Olof Svanholm
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 443. Stabschefen Amiral Bror Stefansen
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 444. Överhovpredikanten Carl Henrik Martling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 445. Godsägare Friherre Hans Ramel
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 446. Landshövding Jan-Erik Wikström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 447. Kabinettskammarherren Greve Peder Bonde
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 448. Förste Vice Talmannen Stig Alemyr
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 449. Professor Sven Erlander
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 450. Professor Torvard Laurent
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 451. Advokaten Anders R. Öhman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 452. Landshövding Bertil Göransson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 453. F.Ordförande Bert Lundin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 454. Professor Assar Lindbeck
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 455. Generaldirektör Birgit Erngren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 456. F.d. Förbundsordförande Bo Dockered
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 457. Överintendent Bo Vahlne
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 458. Hovsångerskan Elisabeth Söderström-Olow
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 459. Direktör Lars-Gunnar Albåge
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 460. Hovstallmästaren Magnus Olson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 461. Fv Statsrådet Margaretha af Ugglas
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 462. Biskop em. Martin Lönnebo
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 463. Landshövding Rolf Wirtén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 464. Fd. Ombudsman Rune Larson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 465. Universitetskanslern Professor Stig Hagström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 466. Generalsekreterare Sören Ekström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 467. Ståthållaren Wiking Sjöstrand
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 468. Professor Anders Sjöberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 469. Direktör Carl Johan Åberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 470. Landshövding Gösta Gunnarsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 471. Fv.Statsrådet Hans Gustafsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1995

 472. Fd. Landshövding Ingemar Öhrn
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 473. Professor Lennart Philipson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 474. Överintendent Bengt E. Telland
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 475. Professor em. Bert Bolin
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 476. Professor Boel Flodgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 477. Generaldirektör Gunnar Bengtsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 478. Ekon.dr Friherre Jacob Palmstierna
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 479. Professor em. Kurt Grönfors
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 480. Direktör Fil.dr. Lars Rahmqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 481. Professor Sigbrit Franke
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 482. Direktör Sören Gyll
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 483. Överste 1 gr. Börje Wallberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 484. Överceremonimästare Carl-Gustaf von Platen
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 485. Hovrättspresidenten Carl-Ivar Skarstedt
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 486. Professor Carl-Olof Jacobson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 487. Operachefen och Tonsättaren Eskil Hemberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 488. Riksdagsdirektören Gunnar Grenfors
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 489. Riksdagsledamot Göran Åstrand
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 490. Ekon o Tekn. Dr. Hans Rausing
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 491. Direktör Marcus Storch
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 492. Fd. Regerningsrådet Stig Nordlund
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 493. Fv Statsrådet Bengt Lindqvist
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 494. Professor em. Erik Frykman
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 495. Docent Gad Rausing
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 496. Godsägare Greve Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 497. Förste Hovmarskalken Jan Kuylenstierna
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 498. Generaldirektören Ceremonimästare Johan Fischerström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 499. Teaterchefen Lars Löfgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

 500. Fd. Borgarådet Lennart Lööf
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.