Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Fv Talmannen Henry Allard
  12:e storleken i guld med kedja, 1980

 2. fv Statsminister Carl Bildt
  12:e storleken i guld med kedja, 2003

 3. Fd Regeringsrådet Gunnar Björne
  12:e storleken i guld med kedja, 2004

 4. fv. Riksmarskalken Ingemar Eliasson
  12:e storleken i guld med kedja, 2010

 5. Fd Justiterådet Torkel Gregow
  12:e storleken i guld med kedja, 2004

 6. fv Överbefälhavaren, general Sverker Göranson
  12:e storleken i guld med kedja, 2016

 7. Ärkebiskop K G Hammar
  12:e storleken i guld med kedja, 2006

 8. f.d. Justitieråd Sten Heckscher
  12:e storleken i guld med kedja, 2011

 9. General Johan Hederstedt
  12:e storleken i guld med kedja, 2005

 10. Landshövding Gunnar Helén
  12:e storleken i guld med kedja, 1984

 11. Hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt
  12:e storleken i guld med kedja, 2003

 12. Justitierådet Bengt Hult
  12:e storleken i guld med kedja, 1984

 13. Riksmarskalken Gunnar Lagergren
  12:e storleken i guld med kedja, 1979

 14. Regeringsråd Rune Lavin
  12:e storleken i guld med kedja, 2009

 15. Justitieråd Stefan Lindskog
  12:e storleken i guld med kedja, 2019

 16. Ordförande i Högsta Domstolen, Justitierådet Marianne Lundius
  12:e storleken i guld med kedja, 2014

 17. Justitieråd Mats Melin
  12:e storleken i guld med kedja, 2012

 18. Ordförande i Högsta domstolen, Justitieråd Johan Munck
  12:e storleken i guld med kedja, 2010

 19. fv Statsminister Göran Persson
  12:e storleken i guld med kedja, 2009

 20. Fd Regeringsrådet Hans Ragnemalm
  12:e storleken i guld med kedja, 2008

 21. fv Statsminister Fredrik Reinfeldt
  12:e storleken i guld med kedja, 2016

 22. Ärkebiskop Olof Sundby
  12:e storleken i guld med kedja, 1978

 23. Riksdagsledamot Alf Svensson
  12:e storleken i guld med kedja, 2007

 24. Fd Justiterådet Bo Svensson
  12:e storleken i guld med kedja, 2007

 25. Fv Talmannen Björn von Sydow
  12:e storleken i guld med kedja, 2007

 26. Överbefälhavaren General Stig Synnergren
  12:e storleken i guld med kedja, 1978

 27. General Håkan Syrén
  12:e storleken i guld med kedja, 2009

 28. Ärkebiskop Anders Wejryd
  12:e storleken i guld med kedja, 2014

 29. Hovrättspresident Fredrik Wersäll
  12:e storleken i guld med kedja, 2013

 30. F.v. talman Per Westerberg
  12:e storleken i guld med kedja, 2015

 31. Talman Ingemund Bengtsson
  12:e storleken i guld med kedja, 1988

 32. Regeringsrådet Bengt Wieslander
  12:e storleken i guld med kedja, 1987

 33. Justitierådet Carl Holmberg
  12:e storleken i guld med kedja, 1986

 34. Överbefälhavaren General Lennart Ljung
  12:e storleken i guld med kedja, 1986

 35. H.E. Riksmarskalken Sten Rudholm
  12:e storleken i guld med kedja, 1986

 36. Fv Statsministern Thorbjörn Fälldin
  12:e storleken i guld med kedja, 1986

 37. Fv.Statsministern Ingvar Carlsson
  12:e storleken i guld med kedja, 1996

 38. Justitierådet Anders Knutsson
  12:e storleken i guld med kedja, 1995

 39. Ärkebiskop Gunnar Weman
  12:e storleken i guld med kedja, 1997

 40. H:E. Riksmarskalken Gunnar Brodin
  12:e storleken i guld med kedja, 2000

 41. Överbefälhavaren Owe Wictorin
  12:e storleken i guld med kedja, 2000

 42. Justitierådet Olof Höglund
  12:e storleken i guld med kedja, 1990

 43. Talmannen Ingegerd Troedsson
  12:e storleken i guld med kedja, 1994

 44. Fd Regeringsrådet Bengt Hamdahl
  12:e storleken i guld med kedja, 1991

 45. Ärkebiskopen Bertil Werkström
  12:e storleken i guld med kedja, 1991

 46. H.E. Riksmarskalken Per Sköld
  12:e storleken i guld med kedja, 1991

 47. Statsfrun Grevinnan Alice Trolle-Wachtmeister
  12:e storleken i guld med kedja, 1990

 48. Regeringsrådet Magnus Sjöberg
  12:e storleken i guld med kedja, 1993

 49. Justitierådet Sven Nyman
  12:e storleken i guld med kedja, 1993

 50. Överbefälhavaren General Bengt Gustafsson
  12:e storleken i guld med kedja, 1992

 51. Hovrättspresident Birgitta Blom
  12:e storleken i guld med kedja, 1992

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.