Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Generalsekreterare Gunilla von Arbin
  12:e storleken i högblått band, 2008

 2. Arkitekt Christina von Arbin
  8:e storleken i serafimerordens band, 2016

 3. Fru Dagmar von Arbin
  12:e storleken i serafimerordens band, 2016

 4. Fd Regeringsrådet Stig von Bahr
  12:e storleken i serafimerordens band, 2006

 5. Redaktör Marianne von Baumgarten
  8:e storleken i högblått band, 2016

 6. Författare Gunilla Bergström
  Litteris et Artibus, 2019

 7. Slottsupplysningsman Maren von Bothmer
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2007

 8. Skådespelare Tomas von Brömssen
  Litteris et Artibus, 2014

 9. Godsägare Carl Gustaf von Ehrenheim
  12:e storleken i serafimerordens band, 2002

 10. Godsägare Gustaf von Ehrenheim
  8:e storleken i serafimerordens band, 1984

 11. Förste Hovmarskalken Björn von der Esch
  12:e storleken i serafimerordens band, 1977

 12. Friherre Carl von Essen
  8:e storleken i högblått band, 1977

 13. Hovjägmästaren Friherre Lambart von Essen
  8:e storleken i serafimerordens band, 1983

 14. Professor Gunnar von Heijne
  8:e storleken i serafimerordens band, 2008

 15. Förbundskapten Sven von Holst
  8:e storleken i högblått band, 1981

 16. Direktör Sven von Holst
  12:e storleken i högblått band, 2016

 17. Slottsarkitekt Peter von Knorring
  8:e storleken i serafimerordens band, 2002

 18. Tonsättaren Professor Erland von Koch
  Litteris et Artibus, 1979

 19. Producenten Vicky von der Lancken
  8:e storleken i högblått band, 2002

 20. Konsthantverkare Sven Palmqvist
  Prins Eugen-medaljen, 1977

 21. Kammarmusikern och musikchefen Gunilla Palmqvist von Bahr
  Litteris et Artibus, 1995

 22. Formgivare Gunilla Pontén
  8:e storleken i högblått band, 2003

 23. Vice Ceremonimästaren Greve Jan-Carl von Rosen
  8:e storleken i serafimerordens band, 1982

 24. Överstelöjtnanten Greve Alexander von Rosen
  8:e storleken i serafimerordens band, 2000

 25. Koreografen Elsa-Marianne von Rosen
  Litteris et Artibus, 1984

 26. Skådespelare Gunilla Röör
  Litteris et Artibus, 2020

 27. Konstnär Philip von Schantz
  Prins Eugen-medaljen, 1983

 28. Arkitekt Artur von Schmalensee
  Prins Eugen-medaljen, 1951

 29. Hovjägare Robert von Schultz
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 1987

 30. Fv Talmannen Björn von Sydow
  12:e storleken i guld med kedja, 2007

 31. Skådespelaren Max von Sydow
  Litteris et Artibus, 1978

 32. Direktör Fred von Tobiesen
  8:e storleken i högblått band, 1984

 33. Kanslichefen Gunilla Upmark
  8:e storleken i serafimerordens band, 2006

 34. Skivproducent Robert von Bahr
  8:e storleken i högblått band, 1994

 35. Hovdamen Friherinnan Kirstine von Blixen-Finecke
  8:e storleken i serafimerordens band, 1997

 36. Hovsångerskan Anne Sofie von Otter
  Litteris et Artibus, 1999

 37. Kabinettskammarherren Greve Jan-Carl von Rosen
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 38. Professor Curt von Euler-Chelpin
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 39. Åldfrun Ebba von Mecklenburg
  8:e storleken i högblått band, 2001

 40. Direktör Gunilla Ahrén
  8:e storleken i serafimerordens band, 2001

 41. Professor Gunilla Lagerbielke
  8:e storleken i serafimerordens band, 1995

 42. Hovdamen Friherinnan Christina von Schwerin
  8:e storleken i serafimerordens band, 1997

 43. Journalisten Gunilla Myrberg
  8:e storleken i högblått band, 1997

 44. Överstelöjtnant Carl Fredrik von Mentzer
  8:e storleken i serafimerordens band, 1987

 45. Kommendörkapten Gustaf von Hofsten
  8:e storleken i serafimerordens band, 1987

 46. fd Chefsredaktör Gustaf von Platen
  8:e storleken i serafimerordens band, 1987

 47. Fru (Deutsche Frauenbund) Victoria von Sivers
  8:e storleken i högblått band, 1989

 48. Överceremonimästare Carl-Gustaf von Platen
  12:e storleken i serafimerordens band, 1993

 49. Flygvärdinnan Gunilla Hofvander
  8:e storleken i högblått band, 1993

 50. Professor em. Gunnar von Proschwitz
  8:e storleken i serafimerordens band, 1993

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.