Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Finsnickaren Sven-Olof Andersson
  8:e storleken i högblått band, 2003

 2. Arkitekt Sven Ingvar Andersson
  Prins Eugen-medaljen, 1988

 3. Dirigenten Sven-Gunnar Andrén
  Litteris et Artibus, 1983

 4. Direktör Sven Arnerius
  8:e storleken i serafimerordens band, 1985

 5. Arkitekt Sven Backström
  Prins Eugen-medaljen, 1970

 6. vice Ordförande Sven M. Blomqvist
  8:e storleken i högblått band, 1984

 7. Professor Sven Olof Brattgård
  8:e storleken i serafimerordens band, 1980

 8. Tonsättare Sven-Erik Bäck
  Litteris et Artibus, 1980

 9. Museitekniker Sven Carlsson
  5:e storleken i högblått band, 1977

 10. Justitierådet Sven Edling
  12:e storleken i serafimerordens band, 1979

 11. Fd Justiterådet Sven Edling
  Serafimermedaljen, 1984

 12. fd Informationschefen Sven Elmgren
  8:e storleken i serafimerordens band, 1981

 13. Landslagskapten Sven-Göran Eriksson
  12:e storleken i högblått band, 2005

 14. Konstnär Sven Erixon
  Prins Eugen-medaljen, 1946

 15. Konsthantverkare Sven Arne Gillgren
  Prins Eugen-medaljen, 1964

 16. Tekn.dr. Sven Grahn
  12:e storleken i högblått band, 2007

 17. Entreprenör Sven Hagströmer
  12:e storleken i högblått band, 2017

 18. Kanslichefen Fil.dr Sven Hamrell
  8:e storleken i serafimerordens band, 1984

 19. Kyrkvärd Sven Hansson
  8:e storleken i högblått band, 1981

 20. Expeditionschef Sven-Olof Hedengren
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 2007

 21. Expeditionschef Sven Olof Hedengren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 22. Advokat Sven Hedvall
  8:e storleken i serafimerordens band, 1982

 23. Ambassadör Sven Hirdman
  12:e storleken i serafimerordens band, 2004

 24. Direktör Sven von Holst
  12:e storleken i högblått band, 2016

 25. Förbundskapten Sven von Holst
  8:e storleken i högblått band, 1981

 26. Riksdagsledamot Sven Hulterström
  12:e storleken i högblått band, 2002

 27. Professor Sven Johansson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 28. Byggmästare Sven-Harry Karlsson
  12:e storleken i högblått band, 2017

 29. Professor Sven Karpe
  Litteris et Artibus, 1979

 30. Professor em Sven Kullander
  8:e storleken i serafimerordens band, 2013

 31. Professor Sven Ivar Lind
  Litteris et Artibus, 1976

 32. Arkitekt Sven Ivar Lind
  Prins Eugen-medaljen, 1956

 33. Landsantikvarie Sven Olof Lindquist
  8:e storleken i serafimerordens band, 1995

 34. Grafiker Sven Ljungberg
  Prins Eugen-medaljen, 1976

 35. Skidåkaren Sven-Åke Lundbäck
  8:e storleken i högblått band, 1979

 36. Musikern Sven-Erik Magnusson
  8:e storleken i högblått band, 2008

 37. Direktör Sven Malmström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1981

 38. Arkitekt Sven Markelius
  Prins Eugen-medaljen, 1961

 39. Kommendören i Frälsningsarmén Sven Nilsson
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 40. Professor Sven Olving
  8:e storleken i serafimerordens band, 1980

 41. Konsthantverkare Sven Palmqvist
  Prins Eugen-medaljen, 1977

 42. Köpman Sven O. Persson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1985

 43. Kabinettskammarherren Sven-Erik Ragnar
  12:e storleken i serafimerordens band, 2003

 44. Fd Justiterådet Sven Romanus
  Serafimermedaljen, 1980

 45. Direktör Sven Salén
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 46. Slottsarkitekten professor Sven Silow
  8:e storleken i serafimerordens band, 1989

 47. Direktör Sven Swarting
  12:e storleken i serafimerordens band, 1989

 48. Direktör Sven Philip Sörensen
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 49. Skådespelaren och sångaren Sven Bertil Taube
  Litteris et Artibus, 2002

 50. Generalsekrekterare Sven Wahlberg
  8:e storleken i serafimerordens band, 1982

 51. Beridaren, Hovstallet Sven-Olof Wall
  För Lång och Trogen tjänst - klocka, 1982

 52. Direktör Sven Wallgren
  12:e storleken i serafimerordens band, 1983

 53. Skådespelare Sven Wollter
  Litteris et Artibus, 2013

 54. Direktör Sven Ågrup
  12:e storleken i serafimerordens band, 1984

 55. Landshövding Sven-Erik Österberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 2015

 56. Direktören Sven R. Wegdell
  8:e storleken i serafimerordens band, 1988

 57. fd Kommunalrådet Sven Zetterström
  8:e storleken i serafimerordens band, 1988

 58. Direktör Sven Gerentz
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 59. Överste Sven Holmén
  8:e storleken i serafimerordens band, 1987

 60. Direktör Sven Jörgensen
  8:e storleken i högblått band, 1987

 61. Professor Sven Olving
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 62. Generalkonsul Sven Söderberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1987

 63. Direktör Sven Wennlo
  8:e storleken i serafimerordens band, 1987

 64. Handikappsidrottsledare Sven-Erik Carlsson
  8:e storleken i högblått band, 1986

 65. fd Chefsredaktör Sven-Erik Larsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1986

 66. Skådespelaren Sven Lindberg
  Litteris et Artibus, 1986

 67. Direktör Sven-Olof Träff
  12:e storleken i serafimerordens band, 1986

 68. Rektor Sven Söderkvist
  8:e storleken i serafimerordens band, 1986

 69. Gymnastikdirektör Sven Tumba
  8:e storleken i högblått band, 1986

 70. Informationschefen Sven-Göran Wennerholm
  8:e storleken i högblått band, 1998

 71. Professor em. Sven-Erik Johansson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1997

 72. Professor em. Sven-Erik Nilsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1999

 73. Lantbrukare Sven Olof Olsson
  8:e storleken i högblått band, 2001

 74. Författaren Sven Deblanc
  Litteris et Artibus, 1990

 75. Professor Sven-Erik Johansson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1990

 76. Överste Sven Lampell
  Prins Carl-medaljen, 1990

 77. Operasångaren Sven-Olof Eliasson
  Litteris et Artibus, 1989

 78. fv.1:e Vice Ordf. i kommunfullmäktige Sven Olsson
  8:e storleken i serafimerordens band, 1989

 79. Professor Sven-Uno Skarp
  8:e storleken i serafimerordens band, 1995

 80. Tonsättaren Professor Sven-David Sandström
  Litteris et Artibus, 1994

 81. Grundare av Stockholm Open Sven Davidson
  8:e storleken i högblått band, 1994

 82. Professor Sven Erlander
  12:e storleken i serafimerordens band, 1994

 83. Advokat Sven Harald Bauer
  8:e storleken i serafimerordens band, 1994

 84. Redaktör Sven Plex Petersson
  8:e storleken i högblått band, 1994

 85. Fotografen och Författaren Sven Gillsäter
  8:e storleken i högblått band, 1991

 86. Fotografen Sven Hörnell
  8:e storleken i högblått band, 1991

 87. Justitierådet Sven Nyman
  12:e storleken i guld med kedja, 1993

 88. Biskop em. Sven Lindegård
  12:e storleken i serafimerordens band, 1992

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.