Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Apotekare Stig Ekström
  8:e storleken i högblått band, 1984

 2. Professor Sören Holmberg
  8:e storleken i serafimerordens band, 2004

 3. Konstnär Sören Hjort Nielsen
  Prins Eugen-medaljen, 1979

 4. fd.Slottsfogden Melcher Ekströmer
  8:e storleken i serafimerordens band, 1996

 5. Generalsekreterare Sören Ekström
  12:e storleken i serafimerordens band, 1996

 6. Författaren Margareta Ekström
  Litteris et Artibus, 1998

 7. Direktör Sören Gyll
  12:e storleken i serafimerordens band, 1997

 8. Kansliåklagare Lars Ekström
  8:e storleken i serafimerordens band, 1986

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.