Sök ordens- och medaljförläningar

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

 1. Fru Anne Christine Borgenstierna
  8:e storleken i högblått band, 2005

 2. Intendent Ann-Christine Jernberg
  8:e storleken i högblått band, 2010

 3. Kamrer Anne-Marie Lomander
  8:e storleken i högblått band, 1985

 4. Fru Anne-Marie Löfberg
  8:e storleken i högblått band, 2004

 5. fd Riksbilkårchef Anne-Marie Medin
  8:e storleken i serafimerordens band, 2007

 6. Advokat Anne Ramberg
  12:e storleken i högblått band, 2006

 7. Redaktör Anne-Marie Thunberg
  8:e storleken i högblått band, 1996

 8. Arkitekt Anne Tophøj
  Prins Eugen-medaljen, 2016

 9. Fv. statsrådet chefsekonomen Anne Wibble
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 10. Hovsångerskan Anne Sofie von Otter
  Litteris et Artibus, 1999

 11. Professor em. Jan Ramberg
  12:e storleken i serafimerordens band, 1999

 12. Dr. Anne Charlotte Harvey
  8:e storleken i serafimerordens band, 1998

 13. Ambassadör Anne Marie Sundbom
  12:e storleken i serafimerordens band, 1998

 14. Tekn.dr. Anne-Marie Israelsson
  8:e storleken i högblått band, 1993

Sök ordensförläning

Ordensförläningar från 2017

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

» Riksarkivets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matriklarna över Svärdsordens tecken och Svärdsmedaljen, liksom Vasaordens medaljer är ännu inte tillgängliga.