Närvaro vid försvarsmaktsövning Aurora 23

Start: 2023-04-28 09:00
Slut: 2023-04-28 16:00