Företräde för Världsnaturfonden WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind, styrelseordförande Annika Helker Lundström, WWF:s förtroenderåds interim ordförande tillika vice ordförande Maria Norrfalk samt generalsekreterarassistent Heidi Liderfors

Start: 2023-04-25 13:00
Slut: 2023-04-25 14:00
Till toppen