Besök i Värmlands län med anledning av H.M. Konungens 50-årsjubileum på tronen

Start: 2023-09-07 09:00
Slut: 2023-09-07 19:00

Ansökan om ackreditering till Länsstyrelsen i Värmlands län, kontaktperson Karin Hovdebo, 010-224 7387, karin.hovdebo@lansstyrelsen.se

Till toppen