Närvaro vid Drottningholmsteaterns Vänners högtidssammankomst

Start: 2022-06-02 17:00
Slut: 2022-06-02 18:30

För ytterligare information, kontakta kanslichef Eva Bäckvall Nihlén, Drottningholmsteaterns Vänner, tfn: 070-799 35 45, dtv@drottningholmsteaternsvanner.se 

Till toppen