Närvaro vid utdelningen av Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

Start: 2022-06-07 13:00
Slut: 2022-06-07 15:00

Presskontakt: Daniel Edelsvärd-Wallerman, Hjärt-Lungfonden, tfn: 0708-54 42 35, daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se

Till toppen