Närvaro vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst

Start: 2022-06-12 17:00
Slut: 2022-06-12 23:00

Presskontakt: Agneta Davidsson Ohlson, KSLA, tfn: 070-160 3309, agneta.ohlson@ksla.se

Till toppen