Närvaro vid avtäckning av minnessten med anledning av Marinens 500-årsjubileum

Till toppen