Närvaro vid promoveringsceremoni

De 25 januari 2022 utsågs H.K.H. Prins Daniel, Dr. Soumya Swaminathan samt professor Shinhiro Takeda till hedersdoktorer vid Karolinska Institutet.

Till toppen