Närvaro vid utdelning av Kungl. Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj

Till toppen