Närvaro vid Ungt ledarskaps diplom- och stipendieceremoni

Presskontakt: Ida Hennerdal, verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, 070- 672 84 70, ida.hennerdal@ungtledarskap.se

Till toppen