Närvaro vid återinvigning av Västernorrlands regemente I 21

Till toppen