Digital närvaro vid Folk och Försvars rikskonferens

Start: 2022-01-10 10:00
Slut: 2022-01-11 15:00

Rikskonferensen är årligt återkommande och är ett forum för diskussioner om världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Presskontakt: Per Klingvall, Folk och Försvar, e-post: per.klingvall@folkochforsvar.se

Till toppen