Möte med Nationalmusei vänners designkommitté

Start: 2021-08-18 15:00
Slut: 2021-08-18 16:30

Nationalmusei vänner verkar för att sprida kunskap om och öka intresset för Nationalmuseum och dess samlingar. Prins Carl Philip ingår i föreningens styrelse.

Till toppen