Högtidliga audienser

När utländska ambassadörer kommer till Sverige som nya sändebud för sina länder ska de överlämna sina kreditivbrev till H.M. Konungen för att få verka som ambassadörer i Sverige.

Till toppen