Digital medverkan vid utdelningen av Stockholm Junior Water Prize

Stockholm Junior Water Prize är en tävling för studenter i åldrarna 15 till 20 som har utvecklat skolprojekt som kan lösa stora vattenutmaningar.

Till toppen