Besök i Hallands län med anledning av covid-19-pandemin

Hösten 2021 återupptar Kungl. Familjen sina besök till Sveriges samtliga län.

Till toppen