Intervju­förfrågningar

Kungl. Familjen, liksom anställda vid de Kungl. Hovstaterna, får årligen många förfrågningar om intervjuer. Samtliga förfrågningar hanteras av informationsavdelningen.

I intervjuförfrågan önskas följande information:

  • vem intervjuförfrågan gäller
  • namn på reporter och eventuell fotograf
  • övergripande ämne för artikeln
  • hur intervjun ska publiceras och när

Alla förfrågningar om intervjuer besvaras. Vid ett positivt svar bifogas mer information för den fortsatta planeringen av intervjun.

Förfrågan skickas via e-post till press@kungahuset.se.