Historik – arkitekten Carl Hårleman

Lejonbacken, Kungliga slottet i Stockholm. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.
Den 27 augusti år 1700 föddes arkitekten Carl Hårleman. Han kom att bli en av Sveriges genom tiderna mest betydande arkitekter. Historien började egentligen tre år innan Hårleman föddes.

Slottsbranden


Den 7 maj 1697 brann det gamla slottet Tre Kronor i Stockholm. Slottsarkitekten Nikodemus Tessin den yngre fick uppdraget att återuppföra det nya Slottet.

Byggnationen startade omedelbart och det var Tessins ambition att det nya Slottet skulle bli Europas största och mest praktfulla kungliga residensslott.

Stora nordiska kriget


Verkligheten samarbetade dock dåligt med Tessin. Sveriges krig mot Ryssland fick som konsekvens för Slottet att byggnationen avstannade helt 1707.

Först tjugo år senare fattade riksdagen beslut om att slottsbygget skulle fullbordas.

Studier i Europa


Den unge Hårleman sändes 1721 till Paris för att utbilda sig till arkitekt. Fem år senare lämnade han Frankrike för att slutföra sin utbildning i Italien.

När han kom till Venedig möttes han av ett brev från slottsarkitekten Tessin i Stockholm med order om att komma hem och biträda Tessin vid det återupptagna slottsbygget.

Åter i Sverige


Hårleman återkom till Stockholm i årsskiftet 1727–28. Bara några månader senare avled Tessin och i praktiken blev den ännu inte 28 år gamle Carl Hårleman den man som skulle fullborda det storslagna slottsbygget.

Slottet fullbordades till det yttre i stort sett helt enligt Tessins intentioner. Det var först i inredningarna som Hårleman mer påtagligt kunde påverka arbetet.

Den nya fransk rokokon


Slottet uppfördes i romersk barockstil, men Hårleman utbildades i Paris när den lätta graciösa franska rokokon växte fram. Hårleman anses vara den förste arkitekt utanför Frankrike som började arbeta i fransk rokokostil.

Många av rummen i nuvarande Bernadottevåningen på Kungliga slottet ger prov på Hårlemans utsökta konst.

Ett prov på den Hårlemanska elegansen utgör smides-räckena i slottets trapphus. Hårleman moderniserade Sveriges lilla riksvapen med skölden med Tre Kronor. Den kronprydda skölden häver sig en smula trotsigt och omges på karakteristiskt rokokovis av stora drakvingar.