Museum Tre Kronor

Museum Tre Kronor är museet om det ursprungliga slottet i Stockholm som förstördes i en våldsam brand år 1697.

Redan vid 900-talets slut byggde vikingar en pålspärr på den plats där slottet ligger och på 1100-talet fanns här en försvarsborg.  

Med hjälp av föremål som räddades undan branden och nyskapade modeller, skildras det gamla slottet Tre Kronors utveckling från försvarsborg till dagens renässanspalats.

Museet är beläget längst ned i slottets norra länga, vilket också var den del som klarade sig bäst under branden. För att komma till museet måste du gå igenom den fem meter tjocka försvarsmuren från 1200-talet.

Med entrébiljetten kan du följa slottets historia genom att fortsätta upp i Representationsvåningarna efter besöket i Museum Tre Kronor.

Museet är öppet året om. Läs mer och se modeller